Friday, August 19, 2022
HomeNewsRWASA Agathon arasigura igituma yemeye kuja muri Reta

RWASA Agathon arasigura igituma yemeye kuja muri Reta

Rwasa Agathon, icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi yemeza ko akiri mu batavuga rumwe n’ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Amenyesha ko yagiye mu nzego kugira aronke aho avugira.

Ku ncuro ya mbere kuva yinjiye mu nzego, Agathon Rwasa yavuze ku kibazo c’imigenderanire y’Uburundi n’Ububirigi hamwe n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa buraya isa n’iyiriko iratituka. Agathon Rwasa avuga ko ubutegetsi bwari bukwiye kwiyumvira kabiri, imbere y’ugufata ingingo.

Nk’uko yabishikirije, imigenderanire hagati y’Uburundi, ishirahamwe ry’ubumwe bwa biraya hamwe n’ibindi bihugu, ni ikintu gikwiye gukomezwa, agahanura ko iyo bishitse ubutegetsi bukaba bufise ico butumvikanako na kimwe mu bihugu bufitaniye imigenderanire, ubwo butegetsi butegerezwa kwirinda gufata ingingo gihutihuti mu bishobisho, akavuga ko ivyo badahurizako bategerezwa kwumvikanako mu buryo bwubahiriza imigenderanire.

rse

Ku bijanye n’ingene yahamagariye abanywanyi biwe kutitaba amatora, akongera ntiyemere ivyayavuyemwo, ariko mu nyuma akaja muri Reta mu kibanza c’icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka, Rwasa Agathon asigura ko mu gihe umugambwe CNDD FDD wari wanse ivyo wahanuwe vyose, amakungu agahamagarira abo vyega bose mu biganiro, yategerezwa kugira aho abarizwa, kugira ari kumwe n’abanywanyi biwe bari mu nzego bazogire uruhara muri ivyo biganiro.

Rwasa Agathon asigura ko mu gihe amatora yari aheze, abigenga batari gusubira kuronka aho bavugira, ari naco gituma bafashe iyo ngingo y’uguserukirwa mu nzego.
Yemeza ko akiri mubatavuga rumwe na CNDD FDD, akamenyesha ko abandanya gusaba ko hoba ibiganiro bihuza bose.

Ku kibazo c’ukumenya namba ukwo kwinjira kwiwe mu nzego kwaragize akamaro ku mutekano w’abanywanyi biwe, Rwasa Agathon avuga ko avyemeje kwoba ari ukwihenda kuko hakiri utunenge tutari duke mu bijanye n’umutekano mu Burundi, ariko akavuga ko hariho agahengwe gato kabonetse ku mutekano w’abanywanyi biwe, kuko aho afatiye ingingo y’ukwinjira mu nzego.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments