Mkapa Gutanga Imihoho Canke Kurangiza Ikiringo Ciwe?

0

Mu gihe uyu musi hatanguye Inama y’abakuru b’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko, haritezwe cane ko Ishirahamwe rya Africa y’ubuseruko rigira ico rivuze ku kibazo c’uburundi gisa n’icananiranye mu kwifatira ibintu mu ntoki. Uburundi bukaba bwaserukiwe na Gaston Sindimwo.

Inkuru iriko ikwiragira cane ni iy’uko Benjamin Mkapa, umufasha mu biganiro bihuza Abarundi yoba yatanze imihoho. Abatavuga rumwe na leta bobo iyo nkuru ,benshi bita igihuha, bayikwiragije cane gose, bamenyesha ko ‘Benjamin Mkapa yahuye n’intambamyi zivuye kuri Leta y’i Bujumbura’ .

Abandi nyabuna bagahakana ukwo gutanga imihoho kwiwe.Umuvugizi mu biro vya Mkapa,Macocha Tembele, mu rwandiko rwiwe kuri Twitter yavuze ko amakuru yo gutanga imihoho ya Mkapa ari ‘ibihuha gusa, ko Mkapa aza gushikiriza gusa Icegeranyo c’ivyo yashitseko mu mabanga yajejwe kuba umufasha mu biganiro bihuza Abarundi ku bakuru b’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko’.

Ariko rero Gaston Sindimwo, Icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu, uwaganiriye na Mkapa imbona nkubone i Kampala mu Buganda,wewe asa nuwemeza ko ‘Benjamin Mkapa akazi kiwe gasa n’akarangiye’, kuko “igikorwa ciwe ata kamaro kigifise”.

None duhava dufata ko ari ugutanga imihoho kwa Benjamin Mkapa canke ukurangiza ikiringo ciwe? uko biri kwose biraza kumenyekana mu makuru aza kubandanya…