Ivyo Petero Nkurunziza asabwa biroroshe ariko bimukura kungoma

0

Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa burayi rifise ivyo risaba reta ya Nkurunziza, ARIKO hamwe Nkurunziza yovyemera,urugamba ruzoba rumumaniye ndetse ubwami bwiwe buzoba burangiye! UBUMWE bwa burayi bimwe bumusaba nibi:

petero

1- Kwugurura ama radio yose yaturiwe ,ayandi akugagwa ,maze ivyo bigakorwa atakirinze gusabwa! Nayo akaba Ari RPA ijwi ryabanyagihugu, Bonesha FM, Renaissance ,hamwe nokureka yabamenyeshamakuru bizo radio gusubira kwidegemvya kandi Bose!

2- Gukingira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike harimwo nayaharanira agateka kazina muntu ! iyo ngingo igakurikirwa nogusubira guha uburenganzira amashirahamwe yahagaritswe hamwe nivuriro Rema riri mu Ruyigi!

3- Kureka muburyo buboneka, amatohoza yigenga kumabi amaze gukorwa mu Burundi, abayakoze bagashengezwa ndetswe bagahanwa atanumwe avuyemwo! Ihohotera rya kiremwa muntu,gufata kunguvu nayandi mabi yose ARIKO akogwa mu Burundi ,habwirizwa kuba umugwi uzotohoza ababikoze nabatumye abo babisha gukora ayo mabi !

4- Kwemera kuganira nabo batavuga rumwe bose atanumwe avuyemwo ,haba abakurikiranwa nubutegetsi ,haba abashatse guhirika ubutegetsi bose kandi atawuvuyemwo( dialogue totalement inclusif) !

Bitabaye ivyo ingingo yoguhagarika imfashanyo ku Burundi ntikwiye,ibindi bihano birabandanya harimwo:

Guhagarika agashirukabute kahabwa abasirikare naba polisi bariko bagarukana amahoro muri somalie ,centre Afrika nahandi !

Guhagarika imfashanyo ahantu hose ,canke imigwi yose u Burundi burimwo mpaka ICO gihugu gifuswe aho twovuga : Ishirahamwe EAC ,ishirahamwe ryibihugu bivuga igifaransa,ishirahamwe ryibihugu bigize ibiyaga binini ,nayandi mashirahamwe yose!

Ivyo reta isabwa abatari bake babona ko reta igiye gusambuka Neza Neza kuko atawimena igihute! hamwe reta yokwemera ivyo isabwa ,izoba yemeye koyatsinzwe ,kandi ko amatora atagenze Neza ,noneho yantwaro rusangi mfatakibanza ikaza ,igategura amatora ,uburundi bugasubira kuba ubwa nyaburunga ,ubwamata nubuki nibindi vyiza vyose! hamwe reta yovyanka ,nubundi nivyabibazo kuko nyamwigendako ntarimira impeshi !