Itangazo Ry’Inama Y’Umutekano Ya ONU Ku Burundi.

0

Inyuma yaho ejo ku musi wa kabiri Uwuserukira Uburundi muri ONU,Albert Shingiro , ashikirije icegeranyo ca Leta aserukira muri ONU,Umukuru w’Inama y’Umutekano ya ONU yarasohoye itangazo ku Burundi.

Mu vyo Albert Shingiro yashikirije yahereye kukuvuga ko intambwe y’ibiganiro bihuza abarundi igeze kure,Ko hashizweho umugwi ujejwe ibiganiro hagati yabarundi CNDI,kandi ko ibiganiro bigeze ku ntambwe ishimishije.

Yaribukije kandi ko leta y’Uburundi ikorana neza n’ibiro vy’umuhuza mu biganiro vy’abarundi kugira icuka kibi ca politike kiri mu Burundi gihere.

Albert Shingiro yaravuze kandi ko Umuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana ariko arakora ibishoboka mu guhuza impande zitumvikana mu Burundi.Albert Shingiro yaribukije Inama y’Umutekno wa ONU ko ibiriko biraba ari vyateguwe imbere nabadashaka ko Uburundi buba mu mahoro.

Albert Shingiro yavuze ivyo mu gihe yariko avuga ku nyandiko z’ibanga ziheruka kuja ahabona zerekana ko Ubumwe bwa Buraya bwagize uruhara haba mu gutanga amahera mu gushigikira abahungabanya Uburundi haba no kubahungisha.

Inyuma yiryo jambo rirerire rya Albert Shingiro,uyu musi niho Uwuserukira Inama Y’Umutekano ya ONU muri kuno kwezi kwa Ruheshi, Sacha Sergio Llorenty Solí(ava mu gihugu ca Bolivie) yagira ico ashikirije ku vyerekeye Uburundi. Yabanje kuvuga ashima ibihugu bigize Inama y’Umutekano ya ONU kukuntu babandanya bakorera hamwe mu gutuma amahoro numutekano bigaruka mu Burundi.

Sacha Sergio Llorenty Solí(ava mu gihugu ca Bolivie) niwe ahagarariye Inama y’Umutekano Ya ONU muri kuno kwezi kwa Ruheshi.

Yaciye amenyesha gutya:”Inama y’Umutekano ya ONU irashimira cane Umuhuza Hamwe nuwufasha mu biganiro bihuza abarundi Mkapa ku ntambwe bagezeko mu guhuza abarundi ku vyo batumvikanako….Inama y’Umutekano ya ONU ibona ko ata wundi muti mu ngorane zihanze Uburundi woza uruta ibiganiro hagati y’abarundi”.

Ariko rero yamenyesheje ko Inama y’Umutekano ya ONU “irajwe ishinga nuko uko ivya politike vyifashe mu burundi biboneka ko umenga vyananiranye(Impasse politique)”.

Amaze kurangiza iryo jambo,hari ababajije ibibazo.Ariko biboneka ko atari yiteguriye kuvyishura canke ko atashaka kuvyishura.Mu mpera hari uwabajije ati:” Mu ntango Inama y’Umutekano ya ONU yari yemeje itegeko ryo kurungika abapolisi bacungera umutekano mu Burundi biteweko umukono n’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika,none iryo tegeko rigeze hehe mu kurishira mu ngiro?”.

Ariko rero Uwuserukira inama y’Umutekano ya ONU ntiyishuye ico kibazo ahubwo yaciye yihutira kuva kuri micro maze ico kibazo nta nyishu catangiwe.

Biragaragara ko uko Inama y’Umutekano ya ONU igira uwuyiserukiye mushasha ibintu biza birahinduka ku bijanye ningingo ziba zafashwe.Nivyo kubandanya bitohozwa ko ivyo bibazo bitishuwe bizotangirwa inyishu.