CNARED Yatanze “Ingabisho Ya Nyuma” Ku Bategetsi Ba EAC.

0

Urunani rutavuga rumwe na Leta y’Uburundi arirwo CNARED-GIRITEKA, munama yabo kuva ku wa 24 gushika 26 Ntwarante 2018, bashize ahabona ico bo bita ko ari “ingabisho ya nyuma” ku bakuru b’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko n’abo bose bahagariye amasezerano y’i Arusha n’abayasinyeko bose.

Mu rwandiko urwo runani rwashize ahabona, CNARED iravuga ko Uburundi n’Abarundi ubu bamerewe nabi bivuye ku ntwaro ya CNDD-FDD, kandi ko ata wutabibona. CNARED yasubiyemwo imenyesha ko Pierre Nkurunziza ‘yarenze umurongo utukura, yatangaje intamabara ku banyagihugu b’Uburundi, kubera ko amasezerano y’i Arusha yo mu 2000 ariyo yatuma amahoro n’umutekano bitsimbatara‘.

Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ryimirije muri Rusama 2018, CNARED imenyesha ko ‘yiyamiriza yivuye inyuma iryo hinyanyurwa kuko rihakwa gutuma Uburundi busubira mu ntambara y’abanyagihugu, maze CNARED igahamagarira abarundi bose kutazitabira ako kamaramapaka ko guhinyanyura ibwirizwa-shingiro’.

Muri iro tangazo nyene rya CNARED, ‘hatanzwe ingabisho ya nyuma ku bakuru b’ibihugu vya afrika y’ubuseruko kugira bumvishe Pierre Nkurunziza areke umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, iriboneka ko ryoteza ingorane igihe ryohinyanyurwa‘.

CNARED ikamenyesha ko ‘itazokwitaba amatora ayo ari yo yose caanke ngo yemere ibizoyavamwo kubera ko ayo matora ibizoyavamwo bitazoba bishingiye ku masezerano y’i Arusha’. Soma iryo tangazo ryose ngaha ubone abasinye kuri urwo rwandiko rwagiye ahabona.