Umugambwe MSD wibutsa abarundi kutizera amakungu

0

Umugambwe MSD urashima urugendo rw’umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki Moon hamwe n’intumwa z’abakuru b’ibihugu bihurikiye mu muryango w’ubumwe bwa Afrika.
Muri MSD barashima cane utwigoro dukorwa n’amakungu na cane cane ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuko biboneka ko ryitayeho cane ibibazo n’ingorane biri mu gihugu c’Uburundi muri kino gihe, ariko rero muri MSD bakabona ko ingendo n’ubutumwa bikorwa canke bizanirwa Nkurunziza Petero ko bidashobora kuvamwo umuti w’ingorane zihanze abarundi muri kino gihe.

Mu mugambwe MSD bamenyesha ko Petero Nkurunziza amaze kwerekana agasuzuguro afitiye abarundi n’amakungu, bagasaba nyabuna ko amakungu, na cane cane ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryokwihutira gushira imbere ibikorwa bishobora kuzanira umuti n’inyishu abarundi, mu gufata ingingo zihambaye zishobora gutuma kwicwa, gusinzikarizwa ubuzima, gufungwa, kwangazwa biriko birakorerwa abarundi bihagaragara.

epi

Nk’uko tubibwirwa na Epithace NSHIMIRIMANA umuvugizi wa MSD, abarundi n’abanywanyi b’umugambwe MSD ntibocika intege na gatoyi, ahubwo bagasabwa kumenya ko hageze ko abarundi bose bavira hasi rimwe bakankira Nkurunziza n’akarwi kiwe ko babandanya badutwara abarundi ataco bazira, bakaja kubarwa nk’intungwa.

Epithace NSHIMIRIMANA umuvugizi wa MSD agira ati : « Abarundi ntidusubire gusamazwa n’ukwizera akari imuhana, ngo tuzotabarwa naba canke bariya, tumenye ko ari twebwe dutegerezwa kwitabara kuko na kare igihugu ni ic’iwacu, si ica Nkurunziza n’umuryango wiwe canke n’akarwi kiwe. Ni ic’abarundi twese harimwo nabo ariko aragandagura.»

Mu mugambwe MSD bakaba barangiza bibutsa Nkurunziza n’akarwi kiwe, ko ubwicanyi n’amabi ariko arakorera abarundi, bitebe bitebuke azobibazwa imbere y’ubutungane.