Ubutumwa ku biyumvira ko Petero NKURUNZIZA azoba umushikiranganji wa mbere

0

Jean Claude KARERWA, umuvugizi w’umukuru w’igihugu c’Uburundi amenyesha ko ata muntu n’umwe canke igihugu ca kimwe caremereye Petero NKURUNZIZA kugira afate ingingo y’ukudasubira kwitoza mu matora y’umukuru w’igihugu yo mu mwaka w’2020. Kubwa Jean Claude KARERWA, icamuremereye mu gufata iyo ngingo ni ijambo yashikirije umunsi arahira ko ikiringo yari yinjiyemwo ari ica nyuma.

Mu kiganiro c’abavugizi cabereye mu ntara ya Bururi kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 22 Ruheshi 2018, umuvugizi w’umukuru w’igihugu yashikirije ko Petero NKURUNZIZA mu gufata iyo ngingo yisunze umugani uvuga ko : “Umugabo yihindukiza mu kirago ariko atihindukiza mw’ijambo.”

Bamwe n’abandi babona ko inyuma y’iyo ngingo hoba hinyegeje umukenyuro w’ukwo umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yoca aba umushikiranganji wa mbere, akaba ariwe ashinga Reta, agatunganya n’ibikorwa vya Reta, mu kurindira ko agaruka kuba umukuru w’igihugu mu mwaka w’2027.

Jean Claude KARERWA avugira umukuru w’igihugu aratanga umuco : “Nta mukenyuro wa poritike, nta gushaka na guke kw’ukwo yoba umushikiranganji wa mbere nk’uko vyabaye mu Burusiya. Nimwaba mwizeye umushikiranganji wa mbere muri Petero NKURUNZIZA, mwoba murasengera uwundi.”

Uwo avugira Petero NKURUNZIZA amenyesha kandi ko umusubirizi wa Petero NKURUNZIZA ahari, ariko ko kugeza uno munsi ata muntu n’umwe amuzi atari Imana yonyene.

Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yafashe iyo ngingo inyuma y’aho umugambwe wiwe CNDD-FDD umwemeje nk’Imboneza yahaho muri uwo mugambwe. Muri CNDD FDD bashikirije ariko ko ingingo yafashwe y’uko umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari “Imboneza yamaho y’abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD” idafitaniye isano n’ukuzosubira kwitoza kw’umukuru w’igihugu NKURUNZIZA mu matora yimirije mu mwaka w’2020.

Iyo ngingo yafashwe mu nama y’iminsi ibiri y’abagize Komite Nkuru y’uwo mugambwe, inama yabereye mu ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 9-10 Ntwarante 2018. Muri uwo mugambwe bavuga ko iyo nama yabaye mu ntumbero y’ugusuzuma aho ishirwa mu ngiro ry’imigambi y’uwo mugambwe CNDD_FDD wiyemeje, bongere bahanahane ivyiyumviro ku ngingo zibereye zotuma bashika kw’ihangiro biyemeje ryo guteza imbere Uburundi.

Evariste NDAYISHIMIYE, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD aravuga igituma iyo ngingo yafashwe y’ukugira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA “Imboneza yamaho y’abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD”

“CNDD FDD ni umuryango uzira ubusimbirahamwe. Nta muryango ubura serugo canke imfura, abagumyabanga bihweje intambwe ishimishije Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu Petero Nkurunziza ashikanyeko abarundi n’Uburundi, agaciro k’ibikorwa n’impanuro bikomeye atanga, baremeje ko ari indongozi itazimiza kandi ko ari we musa ari Imboneza yamaho y’abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD.”

Umugambwe CNDD-FDD uvuga ko ingingo yafashwe y’uko umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari “Imboneza yamaho y’abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD” idafitaniye isano n’ukuzosubira kwitoza kw’umukuru w’igihugu NKURUNZIZA mu matora yimirije mu mwaka w’2020.