Uburundi Bwasuzumwe Kandi na ONU I Génève: Ivyashitsweko.

0

Abaserukira ibihugu bimwe vyo muri ONU barakoranye I Génève kandi ku ncuro ya gatatu kugira hihwezwe uko agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi. Abaserukizi b’ibihugu muri ONU baragirije Leta y’Uburundi gukora ihohotera rikomeye harimwo ubwicanyi, ugusinzikariza ubuzima umuntu, ugufata ku nguvu hamwe no kwima uburenganzira abantu kwishira no kwizana.

Nk’uko Itangazamakuru rya Amerika VOA ribivuga, iyi ni incuro ya gatatu Uburundi busuzumwa n’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU. Uburundi bukaba buri ku rutonde rw’ibihugu 14 vyama vyasuzumwe n’Isuzumwa Riba ku mwaka ku mwaka rikozwe na ONU.

Uwari muri uwo mwihwezo yaserukiye Uburundi, Martin Nivyabandi ajejwe ivy’agateka ka zina muntu mu Burundi, yamenyesheje ko ibintu bitari bike vyaryohowe kuva kwisuzumwa rya ONU mu mwaka wa 2013, aho yavuze ko ibijanye no gucuruza abantu vyagabanutse, gukingira abahohoterwa mu bijanye n’igitsina no kugabanya ibitigiri vy’abafungiwe mu busho. Yamenyesheje kandi ko abahuye no guhohoterwa bazokwitabwaho bagafashwa.

“Twarashizeho ikigo kijejwe no gufasha mu bijanye n’amategeko…maze bikihwezwa neza ko uwahohotewe atunganirizwa neza”, niko Nivyabandi yamenyesheje. Uwaserukiye Leta zunze Ubumwe za Amerika, Jason Mack, yaragaraje ugutangara kwiwe ku bijanye n’iterabwoba ribandanya rikorerwa abakozi ba ONU rikozwe n’abategetsi ba Leta y’Uburundi hamwe n’abandi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi.

Jason Mack yamenyesheje ati: “ Turababazwa n’ukuntu habandanya haba uguhohoterwa mu vya politike na mu kibano kw’abatavuga rumwe na Leta, ibinyamakuru vyigenga hamwe n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politke. Amatora yizewe na bose ntashobora kubaho hatagize ibiryohorwa hamwe no kugira ubwigenge bukwiye mu bijanye no gutunganya inama no guhurira hamwe, n’ibijanye n’ubwigenge mu kuvuga.

Uburundi bwarahagaritse imigenderanire n’ugukorana n’ibiro vya ONU bijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu. Leta y’uburundi kandi yaranse ko abahinga bigenga ba ONU boza gukora amatohoza ku bivugwa vyo guhonyanga agateka ka zina muntu. Ibihugu bitari bike vyitavye uwo mwihwezo bikaba vyasavye ko Uburundi bwosubira kwihweza izo ngingo maze zigafutwa maze Uburundi bugasubira gukorana neza n’ibiro vya ONU bijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu.