Umushikiranganji Pascal BARANDAGIYE avuga kw’isekeza ryo guhamagarira gutora Ego canke Oya ritaragera

0

Ubushikiranhanji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu buhamagarura abipfuza kuja mw’isekeza ryo guhimiriza abanyagihugu kwemeza canke guhakana ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro rishasha,babwirizwa kurindira umwanya wategekanijwe n’amategeko w’ivyerekeye amatora mu Burundi.

Ivyo babishikirijwe mu gihe haciye imisi hari imyidogo ko abariko bakora igikorwa co gusigurira abanyagihugu ivyerekeye ibwirizwa rishasha bagenda bahamagariye abanyagihugu kuzotora Ego,bagasaba ko nabipfuza ko ritotorwa nabo nyene bohabwa uburenganzira bwo guhimiriza kuzotora Oya.

Mw’itangazo ryasohowe na Pascal BARANDAGIYE arongoye ubwo bushikirangamji rimenyeshako ivyegeranyo biva mu ntara no mu makomine kubijanye n’igikorwa co gusigurira abanyagihugu ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa rishasha, vyerekana ko abanyagihugu barushirizaho gutahura impinyanyuro nshasha y’ibwirizwa shingiro.

Mu gihe umushikiranginji Pascal BARANDAGIYE avuga ko isekeza ryo guhamagarira abanyagihugu gutora Ego canke Oya ritaratangura bigenda gute kugira bamwe bari mu gikorwa co gusgurira ibyahinyanyuwe barangiza bahamagariye abanyagihugu kuzotora Ego?

Ivyo vyerekana ko naho ubwo bushikiranganji buvuga ko ico kiringo kitaragera hariho abaca k’uruhande n’amategeko bakabirengako.

Tubibutseko umuvugizi akaba kandi n’umwunganirizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha igihugu,Therence NTAHIRAJA yaheruka kumenyesha ko Reta kubwayo ifise uburenganzira bwo kubwira abanyagihugu kuzotora Ego kuko itotegura ibwirizwa mu nyuma ngo yivuguruze.

None umuvugizi ko yemeje ko Reta ifise ububasha bwo guhamagarira abanyagihugu gutora Ego umushikiranganji akavuga ko ico kiringo kitaragera haruwokwitega ko ababirengako bagiye guhanwa n’amategeko?

Inyishu yogora gutanga ubu kuko abari mu gikorwa co gusgigura abanyagihugu ivyahinyanyuwe muriryo bwirizwa shingiro rishasha bivugwako bagenda bahamagariye abanyagihugu kuzotora Ego ari bamwe mu barongozi b’igihugu.