Pierre Nkurunziza Yemeje ku Mugaragaro Ko Uburundi Bwikuye Muri ya Sentare Mpuzamakungu CPI.

0

Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza, yaraye yemeje ku musi wa gatatu itariki 18 Gitugutu 2017, itegeko rivuga ku bijanye nuko Igihugu c’Uburundi cikuye muri ya Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI, maze hakaba hafuswe amasezerano yasinyiwe i Roma ku wa 17 Mukakaro 1998.

Iryo tangazo ry’umukuru w’igihugu rije inyuma yaho Inama Nkenguzamateka na Nshingamateka zibanje kuryemereza. Umuvugizi akongera akaba umunyamabanga wa leta y’Uburundi, Phillipe Nzobonariba, yamenyesheje ko ukwikura muri CPI ari « ukwikukira kwa kabiri ku Burundi ».

« Igihugu c’Uburundi kirikuye mu masezerano y’i Roma ya Sentare Mpuzakungu Mpanavyaha CPI yasinywe ku wa 17 mukakaro 1998. Ayandi mategeko yose yasinywe imbere y’iri tegeko abaye impfagusa…. », niko iryo tangazo riza rivuga kandi rikaba ryaciye ritangura kuja mu ngiro ku wa 18 Gitugutu 2017.

Mu gihe Sentare Mpuzamakungu CPI, irongowe na Fatou Bensouda, yari yatanguye amatohoza y’ibanze ku Burundi muri Ndmukiza 2016 ku mabi yakozwe kuva Ndamukiza 2015, Leta y’Uburundi yoyo yaciye isohora itangazo ryo kuva muri iyo Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI ku wa 27 Gitugutu 2016, maze ukwo kwikuramwo kukaba kugiye mu ngiro inyuma y’umwaka.

Naho biri uko, Ishirahamwe rijewe kuraba uko gateka ka zina muntu kubahirizwa mw’isi, ariryo ISHR( Interational Service for Human Rights)ryaratanguje isekeza ku rubuga rwa Twitter rwataziriwe ngo #BurundiOut, kugira basabe ko Uburundi bwokugwa muri wa Murwi wa ONU ujejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu ariwo UNHRC( UN Human Rights Council). Mu gihe vyoja mu ngiro birashobora kubandanya biremera Uburundi mu kubandanya bwotswa igitsure n’amakungu.