Pierre Claver Mbonimpa: “ Bangize Umuhuza…Novyemera”.

0

Mu gihugu ca canada, umukuru w’ishirahamwe riburanira agateka k’abafunzwe APRODH,Pierre Claver MBONIMPA, yasiguriye abatari bake ku bijanye n’ingorane ziri mu Burundi nuko zotorerwa umuti. Muri Canada, uyo « Mutama’ ariko akora ibikorwa ari kumwe na Antoine kaburahe, yamenyesheje ko mu bibazo vy’Uburundi ashobora kuba umuhuza igihe yobisabwa.

Pierre Claver Mbonimpa arahakana ko icuka ca politike kiri mu Burundi atari ikijanye n’ubwoko, ariko uyo ‘mutama’ agasigura ko ari icitwazo ca Pierre Nkurunziza . « Ingorane nyazo zihari ni iza politike… Pierre Nkurunziza ashaka kwigumiza ku butegetsi…niwe ntambamyi », niko Mbonimpa yamenysheje.

Yabandanije amenyesha ko umuti w’ingorane zihanze Uburundi uzova « hanze » kubera ko ‘abarundi batacizeye inzego zihari mu Burundi’. Mbonimpa yabandanije amenyesha ko ku myaka yiwe 68 afise ata politike arimwo. “Iyo nshaka kuja muri politike, mba narabikoze”, niko Mbonimpa yamenyesheje yongera amenyesha ko abantu bahumuye nkawe baja muri politike kurondera icubahira n’amafaranga, nawe akaba atabikunda.

Pierre Claver Mbonimpa yaciye amenyesha ariko ko yoba umuhuza mu ngorane zihanze Abarundi. “Ariko bambwiye ko noba umuhuza mu ngorane zihanze Uburundi nobikora”, niko yamenyesheje.

Mukibuka ko Pierre Claver Mbonimpa yagiye mu mahanga aja kwivuza kuko yari yarashwe hama ararusimba, ariko umukwe wiwe hamwe n’umuhungu wiwe baricwa inyuma yiwe.