Pierre Claver Mbonimpa Asaba Igihugu Ca Canada Gufasha Ibimenyeshamakuru N’amashirahamwe Y’Abanyagihugu.

0

Aho ari mu gihugu ca Canada, Pierre Claver Mbonimpa ariko arabonana n’abashingamateka bo muri ico gihugu ca Canada aganira nabo ibijanye ningorane zihanze Uburundi, aho yasavye ico gihugu ca Canada gufasha ibimenyeshamakuru n’amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike.

Nkuko dukesha inkuru ikinyamakuru Global Mail, Pierre Claver Mbonimpa yagarutse ku bitari bike uhereye kwigeragezwa kwicwa kwiwe muri Myandagaro 2015. Yagarutse no ku vyerekeye gufasha ibinyamakuru n’amashirahamwe ataho yegamiye mu vya poliytike kugira bifashe cane kugira leta y’Uburundi ibazwa ku mabi yose yakozwe.

Pierre Claver Mbonimpa, benshi batazira Mutama yamenyesheje ati : « Igihe ibimenyeshamakuru n’amashirahamwe yigenga vyohagarika gutanga amakuru y’ayo mabi akorwa mu Burundi, ndafise ubwoba ko Leta izoca ikora ivyo ishaka kuko bizoba bisa nuko Leta yakumiriwe n’isi yose ».

Mbonimpa kandi yamenyesheje n’umubabaro mwinshi urupfu rw’umuhungu wiwe n’umumukwe wiwe bishwe inyuma y’aho ajaniwe kuvurwa mu Bubiligi amaze kuraswa. Akaba yamenyesheje ko n’incuti ziwe ziba mu Burundi zitinya kuvuga ko bazinanyi. « Bamwe muri bo barinyegeza, baratinya kuvuga ko hari ico dupfana…, nacitse umwansi wa mbere w’igihugu », niko Mbonimpa yamenyesheje muri ico kinyamakuru Global Mail.

Ku vyerekeye ikibazo co kugaruka mu Burundi, Pierre Claver Mbonimpa akaba yamenyesheje ko impera n’imperuka azogaruka mu gihugu c’amavukiro amagara yiwe asubiye kumera neza. «Navukiye mu Burundi. Nakuriye mu Burundi. Nipfuza cane kuja mu myaka yanje yo kuruhuka mu vy’akazi hama ngapfira mu Burundi”, niko Mbonimpa yamenyesheje.