Amnesty International: ‘Impunzi Z’Abarundi Zihanzwe N’Ugutotezwa Zihungutse’.

0

Raporo ya Amnesty International yasohotse itariki 29 Nyakanga 2017 imenyesha ko impunzi z’abarundi ibihumbi zirahanzwe n’ugusubira gutotezwa mu gihe zotahuka mu Burundi.Nkuko Amnesty International ibimenyesha, ako gatotezo harimwo ukwicwa, ugufatwa ku guvu, hamwe n’ugusinzikarizwa ubuzima inyuma yo gushika mu Burundi.

Muri Raporo yataziriwe “Conform or flee: Repression and insecurity pushing Burundians into exile”, abahinga barabajije impunzi z’abarundi zishika ku 129 zivuga ko zahunze ‘ubwicanyi, ugufatwa ku nguvu, ugusinzikarizwa ubuzima n’ayandi mabi’. Muri iyo raporo, hararekanwa ko izo mpunzi nka zose zivuga ko zatotejwe n’imbonerakure, urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi.

Umuntu umwe ari mu batavuga rumwe na Leta, yabwiye abahinga ba Amnesty International ati ko yahaswe gufungurira mu kazu ka surwumwe. “Twarahohotewe mu kuduhata twemere ivyo tutakoze mu kwemera ko dukorana n’imigwi y’abarwanyi….igihe kimwe baratubabaje bikabije cane…batoye icupa baryuzuza umusenyi maze baryeneneka ku magara yacu(testicules)”, niko yabwiye abo bahinga ba Amnesty International.

Ubu Uburundi buriko bwitegurira amatora ya 2020, aho leta iriko irondera gukuraho ingingo ivuga ibiringo vy’umukuru w’igihugu, biraboneka ko impunzi zitazokworoherwa mu misi iza. Mbere biramaze kugaragara ko no mu bihugu vyakiriye impunzi z’abarundi zifashwe nabi, nk’akarorero impunzi z’abarundi 39 ziheruka kwicirwa muri Kongo, ukugabanuka kw’ibifungurwa bihabwa impunzi n’uguterwa ubwoba ko bohunguka, nkuko biri muri iyo raporo ya Amnesty International.