Petero NKURUNZIZA yasabiwe gutwara Uburundi ubuzima bwiwe bwose

0

Umugwi ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati, CNDI (Commission Nationale du Dialogue Interburundais) umenyesha ko Abarundi benshi mubo wumvirije bashaka ko ibiringo vy’umukuru w’igihugu vyofutwa, agatwara incuro zose zishoboka mu gihe yoba atowe.

Mu gihe uwo mugwi wari uramutse utanga icegeranyo inyuma y’amezi atandatu ukora c’ivyo waranguye, umukuru w’uwo murwi, Musenyeri Justin NZOYISABA yamenyesheje ko Abarundi bose basavye ko abahoze ari abakuru b’igihugu batoja mu nama nkenguzamateka batabanje kuja mu matora guhiganwa. Muri ico cegeranyo cashikirijwe umukuru w’igihugu, uwo murwi uvuga kandi ko Abarundi benshi basavye ko ibwirizwa nshingiro ryoja hejuru y’amasezerano ya Arusha.
Umukuru w’uwo mugwi, Musenyeri Justin Nzoyisaba ntavuga ariko urwo rugero rw’abarundi benshi ingene rungana.

serm

Musenyeri Justin NZOYISABA yavuze ati : “Nta buhinga twakoresheje kugira tumenye ingene bangana”, ariko akavuga ko ku bwiwe yibaza ko abasavye ko ibiringo vy’umukuru w’igihugu vyokurwaho barenga ibice 90 kw’ijana.

Muvyo muri uwo murwi bavuga ko batarashikako, bamenyesha nko gushikira Abarundi bari hanze y’Uburundi uvuga ko utarashikayo kuvugana n’abarundi babayo.

Musenyeri Justin Nzoyoisaba yamenyesheje ko bazosubira gushikiriza icegeranyo inyuma y’amezi atatu, icegeranyo ca nyuma naco gitangwe amezi atandatu bongewe aheze.

Uwo mugwi wamenyesheje wamenyesheje muri ico kiganiro ko wongewe ayandi mezi atandatu. Wari wahawe ikiringo c’amezi atandatu ya mbere gishobora kwongerezwa bikenewe, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba aheruka kubngera amezi atandatu.

Uwo mugwi ugizwe n’abantu batandatu, ukaba washinzwe mu mwaka w’2015 Ufise igikorwa co gutunganya ibiganiro hagati y’Abarundi baba mu gihugu hagati no hanze y’Uburundi, kugira bashikirize ivyiyumviro ku vyerekeye ivya poritike, ubutunzi n’imibano, amasezerano ya Arusha, ayo guhagarika intamnbara, hamwe n’amasezerano y’ubumwe bw’abarundi.

Uwo murwi washizweh mu ntumbero yo gutorera inyishu ingorane zihanze Uburundi muvya poritike n’imibano, hamwe n’ubutunzi.