Muyinga : Sentare yasomye imanza zibiri zijanye n’ugutunga ibirwanisho

0

Sentare nkuru y’i Muyinga yasomye kuri uwu wa kabiri imanza zibiri zifitaniye isano. Izo nazo akaba ari abagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uruhusha, hamwe n’ukuja mu mirwi yitwaje ibirwanisho.

Mu rubanza rwa mbere sentare yakurikirana abantu 33 bafatiwe mu kwezi kwa Mukakaro 2015 muri komine Giteranyi, intara ya Muyinga.

Urubanza rwa kabiri rwari rwega umuntu umwe, ariko rukaba rwari rufitaniye isano n’urwa mbere.

Abo 33 bakurikiranwa mu rubanza rwa mbere, 13 bahora baburana bidegemvya. Muri abo 33, umunani nibo bagiriwe n’icaha. Batandatu bahanishijwe umunyororo w’imyaka cumi hamwe n’ihadabu ry’ibihumbi mirongo itanu. Umwe kubera yari akiri muto, ariko akwije imyaka y’ugupfungwa, yahanishijwe igihano c’ugupfungwa imyaka ine.

dete

Uwundi mwigeme yahaniwe icaha c’ukutabwira abajejwe umutekano ko hari ibishobora guhungabanya umutekano kandi yabibonye. Yahanishijwe umunyororo w’imyaka 2 n’amezi atandatu hamwe n’ihagabu y’amafaranga 12500 vy’amafaranga y’amarundi.
Ababurana bidegemvya bose bambitswe izera.

Mu rubanza rwa kabiri ariko rwari rufitaniye isano n’urwa mbere, umuntu umwe yahanishijwe umunyororo w’imyaka cumi hamwe n’ihadabu ry’ibihumbi mirongo itanu.