Museveni aripfuza ko habaho ‘irindi bwirizwa shingiro rishasha’ mu Burundi.

0

Umukuru w ‘igihugu ca Uganda akongore akaba umuhuza mu biganoro bihuza Anarundi ahamagarira ko haba irindi bwirizwa shingiro ridshasha ‘rishobora gutumas hama umutekano urama kandi bigatuma Abarundi batahuka’, niko tubikesha ikinyamakuru co Mu Buganda, Chimp reports.

Ivyo Museveni akaba yabimenyesheje inyuma yo kwakira iceherenayo c’ibiganiro bihuza Abarundi agihawe na Benjamin Mkapa, umufasha mu biganiro bihuza Abarundi, aho n’inyuma y’aho ibiganiro bihuza Abarundi vyarangiye leta y’Uburundi itavyitavye hama Mkapa aramenyesha ko arangije akazi kiwe.

Museveni aronse ico cegeranyo, nk’uko Chimp Reports ibimenyesha, yamenyesheje ati: “Uburundi burakwiye kuronka ibwirizwa shingiro rishasha rishobora kuzana umutekano hamwe n’ugukingirwa ku Barundi bose kugira Abarundi bahunguke bubake igihugu mu mahoro”.

Uko biboneka, biragaragara ko Museveni nawe abona nk’abandi bamwe bamwe batemera iri bwirizwa shingiro rishasha ryashizweho muri Ruheshi 2018. Akaba ashaka ibwirizwa shingiro ‘rihurizwako na bose’.

Uburundi bukaba busanzwe bwarashizeho ibwirizwa shingiro rishasha ku wa 7 Ruheshsi 2018 ryemejwe ku bice 73 kw’ijana mu matora ya ku wa 17 rusama 2018.