Muramvya : Amagufa y’abantu bahambwe mu mirima yatowe

0

Ibisigarira vy’amagufa menshi y’abantu vyatowe kuri uyu wa gatatu mu mirima y’abanyagihugu iri ku mutumba Gatebe zone Bugarama mu ntara ya Muramvya. Ayo magufa biboneka ko yoba amaze igihe kinini, yabonywe n’abanyagihugu bo kuri uwo mutumba, baca bahamagara abajejwe intwaro.

Buramatari w’intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko yabwiye abamenyeshamakuru ko amatohoza agiye gutangura kugira hamenyekane abishwe abo aribo, ingene bangana, n’igihe vyabereyeko.

male

Buramatari wa Muramvya yagize ati : “Uriko uragendagenda muri uwo murima urabona ko hari amagufa ndetse urabona kandi ko hariho n’impuzu z’abantu biboneka ko bari bazambaye baraheza bahambwa mu buryo budahesha icubahiro umuntu. Rero biraboneka ko bashobora kuba ari abantu benshi boba barahambwe mu gihe tutaramenya neza kumbure kizomenyekana ababijejwe bamaze gufata igikorwa muntoke ‘, ukwo niko Niyungeko yabwiye abamenyeshamakuru.”

Ndayishimiye Yusufu, umutama w’imyaka 61 avuga ko muri ico kibanza hiciwe abantu batari bake, inyuma y’igandagurwa ry’umukuru w’igihugu Melchior Ndadaye, mu mwaka w’1993.

yus

Uwo mutama yagize ati : “Muri kahise, duhereye mu 1994, hari abantu bakurwa mu miduga n’abasirikare ba Reta bakabicira ngaha. Mbere harimwo n’umuhungu wanje. Ico gihe abo basirikare bamukuye muhira bamwicira aha nyene na bavyaranje. Uwo bahura bariko barakizura baca bamutwara.”

Muri ico gikorwa co kuzura ivyo bisigazwa vy’amagufa, Buramatari w’intara ya Muramvya yari yaherekejwe n’abaserukira umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR hamwe n’abo mu mugwi w’igihugu wigenga ujejwe ivy’agateka ka zina muntu CNIDH).

Emmanuel Niyungeko, Buramatari w’intara ya Muramvya akaba yategetse ko ata gikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa muri iyo mirima gushika amatohoza aheze.