Thursday, December 1, 2022
HomeNewsLeta y'uburundi ita amakosa kuri Leta ya Uganda ku gukwiragiza inyandiko z'ibanga.

Leta y’uburundi ita amakosa kuri Leta ya Uganda ku gukwiragiza inyandiko z’ibanga.

Mu kiganiro abavugizi b’inzego zitandukanye za leta y’Uburundi kiriko kibera ikibiriho muri Hotel Club du lac Tanganyika, umuvugizi w’umukuru w’igihigu, Jean Claude karerwa Ndenzako yamenyesheje ko ‘leta ya Uganda ariyo yobazwa ibijanye no gukwiragiza inyandiko abakuru ba Uganda n’Uburundi bandikiraniye mw’ibanga’.

Izo nyandiko hagati ya Nkurunziza na Museveni zagiya ahabona zaratumye benshi bibaza ikibazo kiri hagati ya Nkuruynziza na Museveni. Ariko rero, leta y’Uburundi ikaba ita ikosa kuri Uganda kuba yarashize ahabona izo nyandiko kandi n’ibigirankana.

Kukibazo c’Inama ya EAC yungurujwe kw’itariki 27 Kigarama 2018, Ubushikirangaji bujejwe EAC mu Burundi bwamenyesheje ko Uburundi bozokwitaba iyo nama ya EAC ku wa 27 Kigarama 2018.

Isabelle Ndahayo ajejwe ubwo bushikiranganji yamenyesheje impamvu Uburundi butitavye inama yari kuba ku wa 30 Munyonyo 2018 ko ari kubera ‘Uburundi butari bwiteguye’.

Ariko haracasigaye ikibazo kinaka nimba Paul kagame, uwusanzwe afatwa ko ari ‘umwansi wa Bujumbura’ azofata ikibanza co kuyobora EAC mu gusubirira Museveni. None Ubwo Ubrundi buzovyakira gute muri iyo Nama ya EAC yimirije kuba ku wa 27 Kigarama 2018?Ubwo leta y’Uburundi izokwemera ubwo buyobozi bwa Kigali?Nivyo kurindira…

Must Read