Leonidas HATUNGIMANA yatanguje umugambwe mushasha

0

Abahoze ari abagumyabanga ba CNDD FDD birukanwe mu mugambwe, bari basanzwe biyise Abaryumyeko, bashinze umugambwe wabo. Uwo mugambwe bawise PPD GIRIJAMBO, ukaba urongowe na Leonidas HATUNGIMANA.

Leonidas HATUNGIMANA yahoze avugira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba ariwe mukuru wa PPD GIRIJAMBO amenyesha ko bashize uwo mugambwe kugira abirukanwe muri CNDD FDD n’abandi barundi bose bacinyijwe bashobore kugira aho basohorera ivyiyumviro, bitegurire ihiganwa.

Akarangamutima k’uwo mugambwe akaba ari : Igihugu ni ic’abarundi twese, kandi twese abarundi turi bene Burundi.
Nk’uko Leonidas HATUNGIMANA yabishikirije, uwo mugambwe washinzwe inyuma y’aho bibonekeye ko uko igihugu kirongowe, ingene abantu bigenza, umenga uwuri ku butegetsi niwe murundi wenyene, abatowe bagatunganya itunga ry’igihugu ku neza yabo n’imiryango yabo, aho uwutari kumwe n’ubutegetsi afatwa nk’uwutari umurundi. Mu mugambwe PPD GIRIJAMBO bakaba bazoharanira ko imigambi y’iterambere ry’igihugu ikorwa ku neza ya bose, umuntu wese asubizwe ijambo, umunyagihugu abeho atekaniwe atama yicura ko ejo azogirirwa nabi, abantu ntibabeho nk’utunyamaswa.

hatu

Abanywanyi b’Ubumugambwe PPD-GIRIJAMBO bitwa ABAGENDERAJAMBO. Abakenyezi bahurikiye mu mugambwe PPD-GIRIJAMBO bitwa ABATARAMBIRWA. Nayo Urwaruka ruri muri uwo mugambwe rwitwa INTWARI. Icivugo c’umugambwe PPD-GIRIJAMBO n’iki:
1. Kuba imvuga kuri
2. Demokarasi
3. Iterambere

Ibendera ryabo rikozwe mw’iforoma ry’Urukiramende rikagira amabara atatu akomakomeye. IRYERA, URWASI RUTOTO hamwe n’IRITUKURA. Muri iryo ryera harimwo akanyenyeri gafise ibara ry’UMUHONDO.

INDAMUTSO Y’UMUGAMBWE PPD-GIRIJAMBO:
1. Indamutso bari mu nama:
a. Uwuramutsa avuga ati: ” GIRIJAMBO ”
b. Abandi bakishura bati: NA PPD MU BURUNDI
2. Indamutso bari muhira canke mubuzima bwa misi yose:
a. Uwuramutsa avuga ati: GIRIJAMBO
b. Uwishura nawe akavuga ati: N’ITEKA

Ku kibazo c’ukumenya namba ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu buzokwemerera uwo mugambwe gukorera ku mugaragaro kandi washingiwe hanze y’igihugu, Leonidas HATUNGIMANA umukuru wa PPD GIRIJAMBO asigura ko bazokorera ku mategeko agenga igihugu, akibutsa ko umugambwe udasabirwa uruhusha ko gushingwa, ahubwo usabirwa uruhusha rwo kwemererwa gukorera ku mugaragaro gusa. HATUNGIMANA avuga ko uwo mugambwe udashingiwe hanze, agasigura ko aho ushingiwe ari akabanga, hakaba hazomenyeshwa hanyuma, kuko mu bawushinze harimwo abari mu Burundi n’abari hanze. Abarundi bazobimenyesha hanyuma.

Leonidas HATUNGIMANA akaba kandi yamenyesheje ko uwo mugambwe PPD GIRIJAMBO ari umunywanyi w’urunani CNARED.