Kaminuza y’Uburundi yirukanye abanyeshure barenga 420

0

Abanyeshure barenga 420 bo muri Kaminuza y’Uburundi bari bamaze indwi yose bahagaritse ivyigwa birukanwe mu bigo vya Kaminuza y’Uburundi kuva mu gatondo ko kuri uwu wa kabiri.

Abo banyeshure bari bahagaritse ivyigwa mu ntumbero y’ukwerekana akababaro bafise kubera bavuga ko urutonde rw’ivyigwa bakorerako rutaborohereza. Abo banyeshure bo myaka ya kabiri hamwe n’iya gatatu mu gisata c’ubuhinga muri Kaminuza y’Uburundi, bakavuga ko uko vyari bimeze kera, bahabwa ivyigwa nka bine, ariko ko uko icigwa cose giheze haca hategurwa ikibazo bakagikuramwo (Evaluation continue), kugira ibibazo nyezina (Session) bizogere basigaranye ibibazo bike.

campus_kiriri-2

Ku rutonde rushasha rw’ivyigwa (Horaire) abo banyeshure bahawe basanga bafise nk’ivyigwa umunani canke cumi, bagakorera ibibazo vyaryo rimwe badahawe umwanya ukwiye w’ukubitegura, ari navyo ku bwabo bituma bayoberwa ku bwinshi.

Mu buyobozi bwa Kaminuza y’Uburundi bavuga ko bagerageje kwumviriza abo banyeshure, ariko abo banyeshure bakagirizwa ko batigeze bashaka kwumva ivyo babwiwe. Ubwo buyobozi busigura ko umunyeshure aje kwiga ategerezwa kwubahiriza urutonde rw’ivyigwa ahabwa.

Nk’uko ingingo bafatiwe ivyerekana, abo banyeshure bo mu myaka ya kabiri hamwe na bamwe mu bari mu myaka ya gatatu mu gisata c’ubuhinga muri Kaminuza y’Uburundi birukanwe mu buraro bw’ico kigo kuva mu gatondo ko kuri uwu wa kabiri, ku ngingo y’umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi. Iyo ngingo irakuraho kandi iyandikwa ry’abo banyeshure muri uwu mwaka w’2016. Ntibarekuriwe gufungurirwa, hamwe n’ukuronswa agafashanyo (Bourse) bahora bahabwa.