John Pombe Magufuli Yabwiye Impunzi Z’abarundi Zahungiye Muri Tanzaniya : ‘ Nimuhunguke Mu Gihugu Canyu’.

0

Mwijambo umukuru w’igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli yashikirije mu mubonano yagiranye na mugenziwe w’Uburundi, Pierre Nkurunziza, ejo ku musi wa kane itariki 20 mukakaro 2017, Magufuli yaragarutse cane ku mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzaniya kuva muri Ndamukiza 2015, mbere agirako abahimiriza ngo batahe mu Burundi.

Muvyo kandi yavuze, yarashikirije ko Ishirahamwe mpuzamakungiu ryitaho impunzi HCR rigira uruhara mu gutuma impunzi zitiyumvamwo gutahuka maze kugira ngo imisi yakazi kabo yiyongere.

John Pombe Magufuli, Umukuru w’igihugu ca Tanzaniya, ariko ashikiriza ijambo ku mubonano yakoranye na Pierre Nkurunziza.

Ngiri ijambo Umukuru w’igihugu ca Tanzaniya yashikirije, na cane cane ku mpunzi zahungiye muri Tanzaniya:

« Nashaka gufata kano kanya kugira nshimire Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza kuba yarakoze cane kugira hagarukanwe umutekano mu Burundi. Mwa mpunzi dukunda mwaje muva mu Burundi, mwumvise akamo k’umukuru w’igihugu wanyu. Nimuhunguke rero mutahe mu gihugu canyu. Mw’isi, hari ubwoko butandukanye bw’impunzi. Hariho abahunga kugira bagire ubuzima bwiza hanze y’igihugu c’amavukiro, nkabava muri Afrika baja mu gihugu c’Ubutaliyano[ i Buraya]. Hariho n’abandi bantu usanga bamenyereye guhunga. Hagize n’agakoma, bagaca bahunga. Nta numwe twirukanye.Ariko ku mpunzi zaje ziva mu Burundi zigahungira aha muri Tanazania, mufate ingingo yo guhunguka. Hariho abakora urudandazwa ku mpunzi, bakongereza ibitigiri vy’impunzi kugira biyongrereze imisi y’Ubuzi bwabo( Contrats du travail). Ndazi kandi hari bamwe bari bemereye impunzi ziva mu Burundi amashilingi 10 000 bamaze gushika muri Tanzaniya. Nico gituma nsavye umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu [ca Tanzaniya] guhagarika politike yo gutanga ubwenegihugu ku mpunzi, kugira twirinde gutuma nabandi bahungira iwacu. Nikindi, turasavye amashirahamwe yose akorana n’impunzi guhagarika kubandanya bakwiragiza amakuru yuko mu Burundi hari intamabara, ariko bavuge ivy’amahoro ».

Naho biri uko impunzi z’Abarundi zahungiye muri Tanzaniya kuva muri Ndamukiza zozo zivuga ko amahoro ataraboneka neza mu Burundi, ko icatumye bahunga kitarava mu nzira, abandi nabo bagatinya kugirirwa nabi, bitumwe nuko bamwe bahunze batinya inzankano mu kibano, na cane cane zihagaze ku migambwe.