Ivyaranze indwi ya mbere y’ihiganwa rya Primus League

0

Inkino zo mu cicaro ca mbere aha iwacu mu Burundi zatanguye icese kuwa gatanu igenekerezo rya 17/08/2018 igihe c’isaha icenda(15h00). Urukino rwa mbere rukaba rwabereye ku kibuga c’itiriwe INGOMA kiri muntara ya GITEGA.
Urwo rukino rukaba rwahuje imirwi ihurikiye mw’ishure rimwe ryigisha umupira w’amaguru aha iwacu mu Burundi ariryo ACADEMIE LE MESSAGER, iyo mirwi akaba ari: Messager Gitega(Flambeau du centre) Vs Messager Bujumbura.

Urwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi ya Messager Bujumbura: Flambeau du centre 0-1 Messager Bujumbura
N’igitsindo ca mbere c’ihiganwa kikaba cinjijwe n’umukinyi wa Messager Bujumbura HARERIMANA Madja Jr.

Inyuma y’urwo rukino k’umunsi ukurikira harabaye izindi nkino k’uwagatandatu igenekerezo rya 18/08/2018 ku bibuga bitandukanye. Nazone zikaba zagenze uku gukurikira:

-Aigle Noir 2-0 Vital’o
-Kayanza utd 1-1 Les Lierres
-Bumamuru 2-0 Rukinzo
-Atletico Olympic 1-1 Ngozi City

Umwihwezo : Inkino zo ku munsi wa gatandatu zaranzwemwo ibitangaza vyinshi ku mirwi imwe imwe nka VITAL’O , BUMAMURU na KAYANZA UTD kuko uhereye ku murwi uzoserukira igihugu mu nkino za CONFEDERATION CUP ariwo VITAL’O ukaba utanguye ihiganwa utsindwa biboneka ko umurwi ukeneye guhindura hakiri kare hama ntitwovugako ari bibi canke vyiza ahubwo ugutsindwa kw’uwo murwi bihe icirwa uburongozi bw’umurwi n’abamenyereza muri rusangi kugira bikebuke hakiri kare babone gutegura umurwi umeze neza ukazoserukira igihugu wateguwe bikwiye kuko iyo uhera ku ntsinzi kumbura bari gushira agati mu ryinyo ngo vyarangiye.

Umurwi wa BUMAMURU watanguye ihiganwa ukora igikorwa gihambaye cane mu gutsinda umurwi wa RUKINZO FC kimwe mu bintu womenya nuko iyi mirwi yose yaduze ivuye mu cicaro ca kabiri gusa rwari ukino rwiza ku mpande zose aho n’umumenyereza wa BUMAMURU yavuze ati :《Icifuzo canje nuko umurwi wa Bumamuru woheza phase aller uri muri zine zambere…》 ntivyatebeye ngaho kizigenza wa kabiri w’umurwi wa RUKINZO ariwe HASHIM batazira UMTITI yaciye amwishura bidatevye ati:《kwenye msafara wa mamba hata kenge wamo…》 bisigura ivyifuzo vyawe uribukako n’abandi arivyo bafise.

Wihweje neza imvugo ya kizigenza wa kabiri wa RUKINZO ntabwo arimbi ahubwo yariko asa n’uwumuhanura ati uramenya gutsinda urukino rumwe ntiwiyumvireko wahejeje ahubwo rushirizaho kuko aha mu cicaro ca mbere ndabona saho guta mundasa.

Ugutsinda kw’umurwi wa BUMAMURU umurwi wa RUKINZO ni vyiza mugabo reka turindire indwi ya kabiri aho umurwi wa BUMAMURU uzokwihuriza ubwari n’umurwi umenyereye icicaro ca mbere ariwo OLYMPIC STAR wo mu ntara ya MUYINGA na nyabuna wo watakaje urukino rwa mbere mu kunyagirwa 4-1, kuko kumbure benshi boba biyumvira nti umurwi wa BUMAMURU woba watsinze RUKINZO kuberako bari basanzwe bamenyeranye mu cicaro ca kabiri inyishu y’umumenyereza wa BUMAMURU n’indoto ziwe ni kundwi ikurikira atsinze umurwi wa OLYMPIC STAR wari usanzwe uri mu cicaro ca mbere aho niho azoba atanguye urugendo rwiwe mugutsinda imirwi yasanze mu cicaro ca mbere aberekeko azananye inguvu.

Umurwi wa KAYANZA UTD nawone waduze icicaro ca mbere uno mwaka ukaba wahawe kaze mu cicaro ca mbere mu kunganya n’umurwi wa LES LIERRES (1-1) ukunganya k’umurwi wa KAYANZA UTD mu ntango z’ihiganwa si bibi ahubwo n’icirwa kubakunzi b’uwo murwi twaganiriye mu biganiro vyacu bitandukanye bo babona gutsinda gusa bibagirako mu mupira w’amaguru no kunganya canke gutsindwa vyamaho.

Ego nivyo kumbure ntahiganwa ryo mu cicaro ca mbere bari bamenyereye ubu bizotuma bamenya vyoseko bibaho kuko umurwi ni mushasha mu cicaro ca mbere ariko abakinyi si bashasha mu cicaro cambere bakaba bafise n’umumenyereza abushitse yahoze mu murwi wa MESSAGER NGOZI ariwe DODY bamenyereye icicaro ca mbere barazi ibikwiye guhindurwa kugira babandanye bakora vyiza nkuko yabitumeneyesheje muko ihiganwa ritangura na nyabuna urukino rwabo rwa kabiri batazoba borohewe n’umurwi wa LYDIA LUDIC S4A .

Umurwi wa Atletico Olympic na Ngozi city ntavyinshi twoyivugako ariko kimwe gusa no kwibutsa uburongozi bw’umurwi wa NGOZI CITY nuko bokwibuka ikintu kimwe…《IMYAKA IBIRI YIKURIKIRANYE UMURWI UHAKWA GUKOROKA UBUHOHO ATAGIHINDUTSE NTACO MUBONA…?》 ndabibutseko umurwi wa INTER STAR kugira ukoroke nawone vyabaye uko nyene uhakwa imyaka ibiri wikurikiranya icakurikiye kwari ugukoroka icicaro no mu bwongereza umurwi wa SUNDERLAND uko nyene na kimwe mu bintu tumenyereye aha iwacu umurwi utegurwa neza phase aller twagera muri retour ibibazo bigaca bivuka bikanatuma umurwi ukoroka icicaro.

IMPANURO:《Barongozi b’imirwi itandukanye icara muziko kuduza umurwi uwukuye mu cicaro ca kabiri uja mu cambere bitoroshe muga kuwumanura icicaro uwukuye mu cambere ukoroka icakabiri ari akanya gato….korane inguvu n’urukundo mu bakinyi banyu n’umumenyereza maze ubabaze umwimbu wabahaye ico bakeneye….》

Reka nkwibutse inkino zikurikira mirwi izohura niyo mirwi:

-NGOZI CITY Vs BUJUMBURA CITY.
-RUKINZO FC Vs ATLETICO OLYMPIC

Muri make uko niko inkino zagenze k’umunsi wa gatandatu.
Inkino zanyuma z’umunsi wa mbere zarabandanije k’umunsi w’Imana akaba ari nawo munsi waranzwemwo ibitsindo vyinshi kurusha iyindi minsi kuko umunsi w’Imana waranzwemwo ibitsindo 9 aho umunsi w gatandatu waranzwemwo ibitsindo 6 umunsi wa mbere ari wa gatanu waranzwemwo igitsindo kimwe.

Inkino zabaye kuri uwonsi wanyuma n’izi zikurikira:

-Musongati 4-1 Olympic star
-Messager ngozi 2-0 Flambeau de l’est
-Bujumbura city 1-1 Lydia Ludic s4a

Umurwi wa MUSONGATI mu rukino ruhambaye n’umurwi wa OLYMPIC STAR kuko rwari urukino rwaranzwemwo uguhangana gukomeye na nyabuna umumenyereza mukuru w’umurwi wa MUSONGATI ubu ariwe HUSSEIN WELO yahoze ari umumenyereza w’umurwi wa OLYMPIC STAR hakaba hari nabamwe mubakinyi bari basanzwe bakinira umurwi wa OLYMPIC STAR umwaka uheze ubu babarizwa mu murwi wa MUSONGATI nka Baba, Fabrice n’abandi…bisigurako rwari urukino ruteye ugomwe ruryoheye ijisho ariko rwaranzwemwo imvura y’ibitego aho umurwi wa MUSONGATI wabaye buhane umurwi wa OLYMPIC STAR mu kuwutsinda ibitsindo 4-1

Umurwi wa MESSAGER NGOZI nawo ukaba wirahiye umurwi wa FLAMBEAU DE L’EST mu kuwutsinda 2-0
Ndakwibutseko umurwi wa MESSAGER NGOZI uzoserukira igihugu muri CHAMPIONS LIGUE zo muri AFRICA zihurikiramwo imirwi yabaye iyambere mwihiganwa iwabo aho ni mugihe bagenzi babo ba VITAL’O nabone bazoserukira igihugu muri CONFEDERATION batanguye nabi.

Inkino zikurikira z’iyo mirwi kundwi ya kabiri n’izi zikurikira:

-MESSAGER BUJUMBURA Vs MUSONGATI
-LES LIERRES Vs MESSAGER NGOZI

Menya neza : Inkino zo kumunsi wa mbere zose uko ari umunani zaranzwemwo ibitsindo 16.