Isango ry’ibiganiro bihuza Abarundi ryatanguye kuvugwa

0

Amakuru ava i Arusha mu gihugu ca Tanzaniya, ariko ataremezwa n’umuhuza, avuga ko ibiganiro bihuza Abarundi vyoba bigiye gutanguzwa, kuva kw’igenekerezo rya 5 gushika kurya 10 Mukakaro 2016, i Arusha nyene. Ayo makuru avuzwe inyuma y’aho abagize inama ijejwe amahoro n’umutekano mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Africa bavuga ko hakenewe vyihuta ko hatorwa umuti wo kurangiza ibibazo vya poritike biri mu Burundi. Abagize iyo nama barangije urugendo bari bamazemwo iminsi ine Burundi.

Ambassadeur Lazare Makaya Safouesse arongoye izo ntumwa yabwiye abamenyeshamakuru ko bashitse mu gihugu hagati bongera babonana n’abarongoye inzego z’igihugu, amadini, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, urwaruka n’abagore. Yagize ati ”Twararonse amakuru twashaka”.

Uburundi bumaze umwaka urenga buri mu ntureka z’umutekano na politike zandurutse ku kiringo ca gatatu c’umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza. Abantu amajana baramaze kwicwa abandi ibihumbi barahunga.
Umukuru w’iyo nama igizwe n’abaserukira ibihugu 15, Lazarre Makaya Safouesse, yavuze ko basanze hari intambwe yatewe mu kugarukana amahoro n’umutekano ariko avuga ko hakiri vyinshi vyo gukora.
Impunzi zikeneye gutaha

Ambassadeur Safouesse aserukira Congo Brazaville muri iryo shirahamwe yavuze ko gushika ubu Abarundi bahunze igihugu ari ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n’indwi (257.000).
54 kw’ijana (54%) muri abo ni abagore, nayo 35 kw’ijana (35%) ni abakiri bato bafise imyaka itarenga 25.
Mu gihugu hagati abarundi barenga miriyoni zine (4.000.000) bakeneye imfashanyo y’ivyo kurya.

Ambassadeur Makaya Safouesse yavuze ati : “Nico gituma mvuga ko vyihuta ko hagira igikorwa”.
Yavuze ko impande zose rero zitegerezwa kuja ku meza y’ibiganiro kugira hatorwe inyishu.

Ishirahamwe rya Africa mu kwezi kwa kabiri ryari ryumvikanye na Reta y’Uburundi ko hagiye kurungikwa mu Burundi indorerezi za gisirikare zokwiza ijana (100) kuri 35 zihasanzwe n’iz’agateka ka zina muntu ijana nyene (100). Biri mu vyashitsweko mu rugendo rw’abakuru b’ibihugu batanu inyuma y’aho iciyumviro co kurungika inteko 5000 cankiwe, ariko izo ndorerezi n’ubu ntizirarungikwa. Safouesse yavuze ko Ishirahamwe rya Africa rikiriko rirumvikana na Reta y’Uburundi ku masezerano yogenga izo ndorerezi.