Impande zose zemeye ko zizokwitaba ibiganiro bigiye gutumwako n’umuhuza Benjamin MKAPA

0

Intumwa z’umuhuza mu matati y’Abarundi Benjamin William MKAPA zisanzwe ziri mu rugendo mu Burundi zagiranye umubonano kuri uwu wa gatanu n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n’abanyeporitike batandukanye, yaba abatavuga rumwe n’ubutegetsi hamwe n’abari ku butegetsi.

Agathon RWASA, umwe mu batavuga rumwe n’ubutegetsi, akaba ariwe mukuru w’urunani rw’Abigenga AMIZERO Y’ABARUNDI amenyesha ko yashimye uwo mubonano, kandi ko yiteguriye kuzokwitaba ibiganiro bigiye gutumwako n’umuhuza Benjamin William MKAPA, agasaba ariko ko ivyoshikwako muri ivyo biganiro vyoshirwa mu rupapuro rw’inzira rutegura amatora yo mu mwaka w’2020.

Agathon RWASA agira ati : “Izo ntumwa twazibwiye ko icoba ciza ari uko ivyopfundikwa n’impande zose vyoheza bigashirwa mu ngiro. Icoba ciza n’uko ibiganiro vyoba, kandi bikaba vuba, ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa, kandi akarere kakagira uruhara mu gukurikirana ko ivyashitsweko bishirwa mu ngiro ku neza y’Abarundi no ku neza y’akarere. Hariho ibibazo bitandukanye abantu boganirako. Nk’akarorero ko twumva Reta iriko irihutira cane gushiraho CENI, iyo CENI yoba igizwe naba nde? Yoba imeze gute? Mbega ko ejo bundi twumvise ngo hariho urupapuro rw’inzira rwo mu Kayanza, mbega rwateguwe gute? Turarwemera twese? Ivyo nivyo abantu bakwiye kwicarira.”

Muri iyo mibonano y’intumwa za Benjamin MKAPA, abaserukiye umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi bemeye ko biteguriye nabo kwitaba ibiganiro bizotumwako n’umuhuza. Joseph NTAKARUTIMANA, icegera c’umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yamenyesheje ko uwo mugambwe uzoshira mu ngiro ibiri mu rupapuro rw’inzira rwashizweho n’abanyeporitike mu ntara ya Kayanza.