HCR Burundi imenyesha ko ‘ata mpuzu za gisirikare’ zatanzwe mu makambi y’impunzi.

0

Mu gihe Abategetsi batari bake bari bashavujwe n’amakuru y’uko Ishirahamwe ryitaho impunzi HCR ryatanze impuzu zo mu bwoko bw’impuzu zagisirikare, mbere bamwe bakavuga ko Leta y’Uburundi yokwitwarira HCR, uwuserukira iryo shirahamwe HCR mu Burundi yahakanye ayo makuru.

Gogo HUKPORTIE, asanzwe aserukira HCR mu Burundi yabivuze mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatanu. Akaba yamenyesheje ko ‘ata mpuzu za gisirikare zigezwe zitangwa mu makambi y’impunzi z’abarundi ziri mu gihugu ca Tanzaniya’.

Gogo HUKPORTIE avuga ko mu mfashasnyo HCR yaronkejwe ngo ihe impunzi, basanzemwo impuzu nke zifise amabara nk’iza gisirikare ariko zaciye zikurwa mu zindi zica zishikirizwa abajejwe intwaro muri Tanzaniya mu bice vyegereye aho ayo makambi ari.

Gogo HUKPORTIE yamenyesheje ko Tanzaniya iriko ikora amatohoza kuvyerekeye ico kibazo kandi ibifitiye uburenganzira. Akaba yamenyesheje ko hakirindiwe ikizova muri ayo matohoza ariko akorwa na Tanzania

Naho HCR Burundi yabeshuje ayo makuru, ibi bishitse bije vyunyura ku mubano mubi hagati ya Leta y’Uburundi na HCR kubera ko HCR yagirizwa na Leta y’Uburundi kudahimiriza impuzi z’Abarundi gutahuka mu gihugu c’amavukiro.

Mukurikirane hano: