Fabien Banciryanino: ‘Intwari’ ihangana na CNDD-FDD?

0

Umushingamateka yatowe mu runani Amizero y’Abarundi, Fabien Banciryanino, benshi bita ‘Intwari canke ‘hero’ mu gifaransa, yasubiye gusemerera yiyamiriza ingingo zifatwa n’umugambwe uri ku butegetsi.

Mu misi yahera yarahagurutse aratera akamo yiyamiriza ivyo leta ya CNDD-FDD ikora maze araterwa ubwoba bibaza ko azoca aceceka.

Ubu hoho yiyemeje kubandanya avuga gushika yumviwe. Uti yiyamirije ibiki ubu naho?

Fabien Banciryanino yiyamirije ingingo yaraye ifashwe yo kugira Petero Nkurunziza nk’ ‘Imboneza yamaho ikunda igihugu’, gutyo Petero Nkurunziza akazohora ahagararira umusi mukuru wo gukunda igihugu buri mwaka naho azoba yavuye ku bukuru bw’igihugu.

Nubu rero, Fabien Banciryanino yamiriye kure iyo ngingo yashizwe imbere y’Abashingamateka na Laurentine Kanyana, umushikiranganji w’ubutungane mu Burundi.

Raba bimwe muvyo iyo ‘ntwari’ Fabien Banciryanino yavuze(vyegeranijwe n’Urunani rw’Ibimenyeshamakuru rwatanguye gukora ibinyamakuru vyigenga bisambuwe mu mwaka wa 2015.

*. Harabaye ubwicanyi burenze : abantu baratawe mu nzuzi, abantu barahambwe ibipande ku ntwaro yiwe, none umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye uyu muntu yariko arakora? ko ku vy’ukuri ngo abe imboneza yamaho, uwuzomukurira akore uko?

*. Ikindi naco nongerako : mu kanwa kiwe we nyene, yarivugiye abazopfa nk’ifu y’imijira, yarivugiye abantu ba mujeri, iyo ni imvugo nziza yuko yohabwa ikidari mu bihe nk’ivyo ? Abarundi bomotse bagata izabo, bari mu mahanga, bagorewe mu buhungiro, biragaragara neza ko hariho ahantu yeshuwe (yananiriwe) .

*. Uravye neza, amashirahamwe y’agateka ka zina muntu, n’amashengero yarashikiriwe ubu, imigambwe yaciwe ibipande, none mwumva muri iyo ntwaro harabaye ibintu bigaragaza yuko umuyobozi wayo yarakwiye ibi muriko muramutegekaniriza?

*. Hanyuma Uburundi bwarabaye nabi birenze, busa n’ubuzimanganye kuri scene mpuzamakungu ntiyabura ngo agende kutuvugira ngo asigure ingorane ziri mu gihugu, dutore mitende. Abantu barapfuye bishwe n’inzara, ehe raba ifaranga ingene risigaye ringana.

*.Uburundi buri mu bihugu vya mbere birya ibiturire, biravugwa hose. Uburundi buri mu bihugu bitatu vya nyuma bikenye.
None, kwigisha gukunda igihugu, yarabikoze mugabo yareshuwe [yarananiwe], none umuprofesseur [umwigisha] yigishije abana bakayoberwa bose mbere niko novyita, araronka élite [amanota yo hejuru ahabwa uwukoze neza cane akazi] ?

*.Iyo nteguro yabaye ya “ba Ndisabiye“, bamwe barondera kweza iminwe umuntu bakavuga ibintu uko bitari. Tubivuze uko biri rero, jewe uko ndabibona, ico kidari ntikibereye umukuru w’igihugu ariho ubu. Jewe mbere ndabona ko ashobora kuja imbere y’intahe….”

Umviriza amajwi y’iyo ‘Ntwari’ Fabien Banciryanino: