Emmanuel KABURANIRWA : Umwe mubashizwe mu mirwi y’uburongozi bwa CNARED

0

Inyuma y’inama y’iminsi itatu yahuje abagize ubuyobozi bw’urunani CNARED, hashizweho uburongozi bushasha bw’urwo runani, rukaba rugizwe n’imirwi indwi (commissions) y’uburongozi bwa CNARED, ikaba yakuwe kuri 12.

Iyo mirwi igizwe n’aba bakurikira :

SINDUHIJE Alexis ajejwe umutekano

MINANI Jean ajejwe ibiganiro

BUSOKOZA Bernard ajejwe poritike

KABURANIRWA Emmanuel ajejwe ivy’ubutunzi

raddes

RUFYIKIRI Gervais ajejwe ivy’imigenderanire (Diplomatie)

MINANI Jérémie ajejwe ivy’ukumenyesha amakuru

NDENZAKO Aline ajejwe ivy’agateka ka zina muntu