Cibitoke (RUHWA) : Ukwinubana kurabandanya hagati y’abaporisi b’Abarundi hamwe n’Abanyarwanda

0

Iminsi ibiri niyo yari iheze ata muntu n’umwe arekuriwe kugira uruja n’uruza yaba abinjira mu Burundi canke abaja mu Rwanda, ku mupaka wo mu ntara ya Cibitoke, aho bita ku RUHWA, ibikorwa bikaba vyari vyahagaze. Vyasubiriye gutangura mu gatondo ko kuri uwu wa kane, ariko ukwinubana kurabandanya hagati y’abaporisi b’Abarundi hamwe n’abanyarwanda bakorera ku mupaka.

Igisata kiraba ingenzi zinjira mu gihugu c’Urwanda casubiriye gukorera mu nyubakwa za kera mu gihe ic’Uburundi cabandanije gukorera mu nyubakwa zishasha zahora zisangiwe n’ivyo bihugu bibiri.

Abakozi b’ico gisata c’Urwanda bamenyesheje ko bidakunda ko bakorana n’abo mu Burundi, bagasigura ko ari uko Abarundi batagishaka ko baja inama mu bikorwa, abanyarwanda bakagiriza abarundi ko bashizeho ivyuma bicungera uruja n’uruza (Camera de surveillance), kandi impande zompi zitagiye inama.

vo

Uwurongoye igiporisi kiraba imbibe n’ibirere mu Burundi avuga ko abaporisi arongoye bazobandanya gukora nk’uko vyahora, akavuga ko ivyo bashaka gukora vy’ugushiraho ivyuma bicungera uruja n’uruza (Camera de surveillance) vyakoze mu mutekano n’abaporisi b’Abarundi.

Umupaka wahora ukoreramwo abaporisi b’igihugu c’Urwanda aho KU RUHWA, ucungerewe n’abaporisi b’abarundi.