Amerika yashize ahabona igituma ikibazo c’Uburundi kidatorerwa inyishu

0

Intumwa idasanzwe ya Barack OBAMA mu karere k’ibiyaga binini yasavye Reta y’Uburundi ko yokwubahiriza ivyo yiyemeje, akavuga ko ikibazo c’Uburundi cafashe umwanya munini kubera Reta idashira mu ngiro ivyo yiyemerera.

Inyuma y’urugendo yarimwo mu Burundi kuri uwu wa kabiri, imbere y’uko arusozera, Thomas Perriello, intumwa idasanzwe y’umukuru w’igihugu Barack OBAMA mu karere k’ibiyaga binini yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru, aho yamenyesheje ko ukudashitsa amasezerano Reta igira arivyo bisubiza inyuma Uburundi mu ntambwe y’ugutorera umuti ibibazo bihari.

tomp

“Dutera intambwe imwe imbere, hanyuma zibiri inyuma. Twari twahawe, haraheze indwi nke, amasezerano akomeye y’umukuru w’igihugu ubwiwe yiyemereye ko hagiye kurekurwa abapfungwa ba poritike. Ivyo ntivyakozwe. Twari twahawe amasezerano y’umukuru w’igihugu yemeye ko horungikwa abarorerezi 200 b’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika, ariko bibandanya kuba nk’urukino.”

Thomas Perriello aranegura ihohoterwa n’ukuborezwa igufa bibandanya kwongerekana mu Burundi, nk’uko vyashikirijwe na Zeid Ra’ad Al Hussein, icegera c’umunyabanga mukuru w’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe agateka ka zina muntu.
Iyo ntumwa idasanzwe ya Barack OBAMA mu karere k’ibiyaga binini amenyesha imvugo zibiri zikoreshwa na Reta y’Uburundi arizo zituma umwizero utagaruka mu Barundi. Ku bwiwe, ntivyumvikana ingene Reta y’Uburundi yomenyesha ko yiyemeje gucungera umutekano w’abarundi kugira bashobore gutahuka, muri uwo mwanya nyene hakaguma hasohoka ivyegeranyo bivuga ihohoterwa, ukuborezwa igufa hamwe n’ubwicanyi ndengerabutungane bibandanya gukorwa mu Burundi.

Inyuma y’urwo rugendo yasozereye mu Burundi kuri uwu wa kabiri, Thomas Perriello yaciye yerekeza mu gihugu ca Tanzaniya, mu gisagara ca Dar Es Salam, akaba agiye kubonana na Benjamin William Mkapa yahoze ari umukuru w’igihugu wa Tanzaniya, akaba aheruka kugenwa kugira afashe mu biganiro bihuza Abarundi.