Abantu 348 nibo ONU ivuga ko bishwe bazira ikiringo ca Petero NKURUNZIZA

0

Inama y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe kurwanya ihohoterwa imenyesha ko abantu 348 aribo bishwe mu buryo mu bwicanyi ndengerabutungane bwabaye mu Burundi, kuva mu kwezi kwa kane umwaka w’2015, hatanguye imyiyerekano y’ukwiyamiriza ugusubira kwitoza kw’umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA.

Icegeranyo c’inama y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe kurwanya ihohoterwa kivuga ko abandi bantu baharurwa mu 651 bakorewe ihohoterwa. Ico cegeranyo cagiriza igiporisi c’Uburundi hamwe n’abakozi b’igendereza ko aribo bari inyuma y’ubwo bwicanyi hamwe n’ihohoterwa ryakorewe abatavuga rumwe n’ubutegetsi.

Umurwi w’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha kw’ubwicanyi, n’ugukokeza urwanko bikorerwa Abatutsi mu Burundi, bigashobora kuvamwo ihonyabwoko.

cadar

Mu nama yamaze indwi zitatu, umurwi wa ONU ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegerenyo bitatu vyashikirijwe n’ibihugu vya Koweit, Honduras na Mongoliya. Uwo murwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi.

Umuyobozi w’uwo murwi, Jens Modvig, avuga ko uwo murwi wasavye Uburundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu.

Jens Modvig amenyesha ko umurwi wa ONU, ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa, ko waronse amakuru ko ubwicanyi n’ugufata abantu bunyamaswa, bifatiye ku mpamvu za poritike n’ubwoko vyibonekeza mu Burundi.

Modvig amenyesha kandi kw’intumwa idasanzwe y’umunyamabanga mukuru wa ONU, ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko uko ibintu vyifashe mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko.

Jens Modvig amenyesha ko umuntu aravye gufata bunyamaswa ikivunga abantu bari mu migambwe imwe imwe canke ubwoko kanaka, bishobora kuba ari ikimenyetso ca mbere c’umugambi ushobora kuvamwo ihonyabwoko.

Reta y’Uburundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukira gushikiriza icegeranyo ku kungene ibintu vyifashe mu gihugu, yamara umurwi ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa watangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishure ibibazo bitari bike bikomeye vy’uwo murwi.

Uwo murwi umenyesha ko mu mateka yawo, bwabaye ubwa mbere ibintu nk’ivyo biba, aho igihugu cikura mu nama catumiwemwo, mu gutinya kwishura ku bibazo bitari bike bikomeye vy’uwo murwi.