Volker Turk: ‘Impunzi zifise uburenganzira bwo guhitamwo nimba zohunguka canke ntizihunguke’.

0

Mu rugendo aheruko gukora mu nkambi y’impunzi z’Abarundi ya Nduta muri Tanzania, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru, akaba ari icegera c’umukuru wa ONU ajejwe gukingira impunzi(Assistant High Commissioner for Refugees Protection), Volker Turk, yamenyesheje ko ‘impunzi zifise uburenganzira bwo guhitamwo nimba zohunguka canke ntizihunguke’.

Uwo mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru akaba yamenyesheje ati: “Impunzi birakwiye ko zibana uguhitamwo nimba bohitamwo guhunguka mu gihugu c’amavukiro hishimikijwe amakuru nyayo afadika aboneka ava iyo baje bava. Ntihakwiye kuba ugusunika izo mpunzi mu buryo buboneka canke butaboneka kugira ngo izo mpunzi zihetemwo guhunguka“.

Ayo majambo akaba amenyeshejwe inyuma y’aho impunzi z’Abarundi muri Tanzania zari zatekewe n’ubwoba ko zigiye guhungurwa ku nguvu bivanye n’ihimiriza rikaze leta ya Tanzania iriko ibagirako.

Volk Turk ariko ayaga n’impunzi z’Abarundi mu nkambi ya Nduta ku bijanye n’uko babayeho aho muri iyo kambi( Picture credit:UNHCR Tanzania)

Ayo majambo akaba aje nk’impumurizo kuri izo mpunzi zari zabuze uko zikika. Bikanavugwa ko bamwe mu Barundi batanguye guta inkambi bahungira mu bindi bihugu vya Afrika, nk’uko amakuru ava mu makambi y’impunzi z’Abarundi abimenyesha.

Impunzi zirizeye ko urwo rugerndo rw’uwo mutegetsi muri Tanzania rugiye kugira ico ruhinduye ku nyifato ya leta ya Tanzania yo gushaka guhungura impunzi z’Abarundi ku nguvu.