‘Uwutagira amahera yo kugura masque agiye kuba uwa nde?’, niko bamwe bibaza

0

Kuva ku musi wa 13 Nzero 2021, reta y’Uburundi yatanguje isekeza ryo kwambara ubufukamunwa mu gukinga ikwiragizwa ry’ikiza ca Coronavirisi, bamwe bamwe batanguye kwibaza ko abadafise amahera yo kukagura iyo bazoja.

kw’isanama iriko ikwiragira ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umurundi umwe asa nuwafashwe n’umupolisi kubera yambaye ‘masque’ itariyo kandi idakwije ivya ngombwa vyo gukinga ikiza ca Coronavirisi.

Kuri iyo sanamu uwo murundi aboneka yambaye ‘masque’ ikozwe mu mababi y’ivyatsi canke ibiti. Kuri we abona ko agafukamunwa ari ugufuka umunwa gusa n’izuru.

Aba n’abandi barabona ko reta ikwiye kuraba abarundi bafise amikoro make maze bagahabwa ubwo bufukamunwa kuko atari benshi usanga bafise uburyo bwo kukagura.

Mu gisagara ca Bujumbura, agafukamunwa kamwe usanga kagurwa amafaranga ari hagati ya 1000 FBU na 5000 FBU. Ariko hariho n’utundi dufukamunwa usanga dukozwe mu buryo buhanitse usanga tugurwa na 30 000 FBU canke ayarenga.

Mwomenya ko reta y’Uburundi ubu yabonye ko ‘Imana ifasha uwifashije’ maze ikaba yahagurukiye kurwanya ikiza ca Coronaviris mu Burundi.

Intara zimwe zimwe nka Karusi na Rumonge zamaze gushiraho amande azorihwa mu gihe umuntu azoba yarenze ku mategeko yo gukinga ikiza ca Koronavirusi.