Urwanda rugeze kubagwayi 36 b’ingwara ya coronavirus

0

Ibiharuro biguma vyiyongera vy’abagwayi ba coronavirus mu gihugu c’Urwanda inyuma yaho bavuye kugitigiri ca 17 bari bagwaye mu ndwi iheze. Ingingo nyinshi zikaba zarafashwe mur’ico gihugu kibanyi nko kugara amashure, kubuza abantu gutembera no guhagarika uruja n’uruza rw’imiduga n’amamoto n’indege zija m’Urwanda kiretse izizanye ibidandazwa. Ariko biboneka ko iyo ngwara yandukira cane iguma igwira.

Mu gihugu c’Uburundi ntamugwayi aribonekeza gushika ubu nkuko bibandanya bivugwa n’Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu ariko abantu benshi bakaguma bibaza ingene itarashika m’Uburundi ibihugu bibanyi bimaze gufatwa, bamwe bati n’amasengesho menshi y’Abarundi, abandi ngo nta miti yo gupima iyo ngwara ihari abandi bati ni kubera Leta imaze gufata ingingo nyinshi zo gukingira abenegihugu nko kubuza uruja n’uruza rw’indege, gupima abantu barengana ku mipaka no kwigisha amategeko y’isuku abenegihugu naho bibagora kuyakwirikiza nko kuramukanya.

Ibitaro Roi Khared, Clinique Prince Louis n’ibitaro vy’abasirikare bikaba vyarateguwe kugira vyakire abagwayi bambere ariko ibipimo bikazobera mu kigo INSP aho hari imiti yo gupima iyo ngwara. Nkuko bivugwa na muganga Salvator Ndayitwayeko, ajejwe gutabara vyihuta ahiketswe iyo ngwara ya coronavirus, abagwayi ni baba benshi, bazoca bajanwa mu kigo cabonyene kiri Kumudubugu mu ntara ya Kayanza aho hateguwe ibitanda bishika 100 n’imiti yo kuvura abo bagwayi.