Urunani CNARED Ruvuga Ko Hagikenewe Ibiganiro Bidakumira.

0

Kuva kuwa 14 gushika kuwa 16 Myandahgaro 2017, abagize urunani rutavuga rumwe na Leta CNARED rwiyemeje kwubahiriza amasdezerano y’i Arusha, barahuriye hamwe mu gihugu c’Ububiligi mu nama y’imisi itatu mu kugira bakore ibiganiro hamwe no gukomeza abagize urwo runani vyari mu bigize iyo nama.

Pancrace Cimpaye, aheruka kugenwa ngo abe umuvugizi w’urwo runani yamenyesheje ko “ ibiganiro ariwo muti wonyene wotuma Uburundi buva mu ngorane birimwo”.Yaramenyesheje kandi ko urunani CNARED ruriko rurategura uko ibiganiro vyimirije bigeye kuzogenda. “ Hariho ibintu bihambaye cane bitegerezwa kuryohorwa kugira dushike ku kuroranirwa”.

Pancrace Cimpaye, Umuvugizi w’urunani CNARED.

Muri iyo nama y’imisi itatu, abagize urwo runani CNARED barasuzumiye hamwe uko ibihano vyafatiwe Uburundi n’abanyaburaya biriko bigenda. Cimpaye yamenyesheje ati: “ Ibihano biracafise akamaro gahambaye kugira Leta y’Uburundi yemere kuja mu biganiro bidakumira.

Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya ryarafatiye ibihano Leta y’Uburundi gushika yaho ibice 20 kwijana iryo shirahamwe ryahora riterera muri Budget ya leta bitaba bikiboneka maze bituma Uburundi bubandanya buja mu bukene. “ Kubera ko leta y’Uburundi itaremmera kwicara mu biganiro vy’amahoro, dusavye Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika, Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya na ONU kubandanya bafatira ibihano Uburundi. Kumbure amakungu azogondoza leta y’Uburundi hama yitabe ibiganiro bidakumira”, niko Pancrace Cimpaye yamenyesheje.