Urunani CNARED Rutavuga Rumwe Na Leta Rwunze Ubumwe.

0

Mu nama iheruka kuba hagati y’abarongye urunani rutavuga rumwe na Leta arirwo CNARED-GIRITEKA mu Bubiligi ku mganekerezo ya 24 gushika ku 26 Ntwarante 2018, umuvugizi w’urwo runani Pancrace Cimpaye yarakuriye inkoni ku gishitsi ko abatamba ko CNARED yiciyemwo ibice bovyikuramwo nyabuna ko CNARED ikomeza yunga ubumwe hagati y’abagize urwo runani. Ivyo bibaye inyuma yaho bamwe muri CNARED bitwariye umukuru warwo Jean Minani ko ‘ayobora nabi’.

Nk’uko Pancrace Cimpaye abimenyesha, mu mpera y’ino nama y’imisi itatu, abatavuga rumwe na Leta y’i Bujumbura “barishimira ukuntu bafatanye mu nda hamwe no kurwaniriza hamwe ugutwaza igikenye kw’intwaro y’i Bujumbura…abibaza ko CNARED yiciyemwo ibice nibasezere ico ciyumviro“, niko Pancrace Cimpaye abimenyesha.

Urunani CNARED-GIRITEKA rukaba rwaciye rushira urwandiko ahabona, itangazo rivuga ko ‘CNARED iremesha abanyagihugu b’Abarundi naho batorohewe munsi y’intwaro y’i Bujumbura’ CNARED ikaba ifise intumbero kandi imwe ihurizwako na bose nayo ikaba ari iyi : “Kurwaniriza hamwe kandi bivuye inyuma umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa-shingiro hamwe n’ingaruka zishobora kuva kw’iryo hinyanyurwa’.

Bamwe bamwe bakaba bagaragaje akanyamuneza kubona CNARED yasubiye gufatana mu nda. Akarorero nako kakaba ari ak’Ishirahamwe OLUCOME rirongowe na Gabriel Rufyiri aho rishimira CNARED riti: “OLUCOME rirabashimiye cane. iki nico camye ari icipfuzo ca OLUCOME ko abanyapolitike boja hamwe bakongera bakunga ubumwe”.