Umurwi wa ONU utohoza ku Burundi wahawe ikiringo ntarengwa ube wakuye meza

0

Umurwi wa ONU utohoza ku Burundi wahawe ikiringo ntarengwa ube wakuye meza mu Burundi bitarenze itariki 31 Kigarama 2020.

Umunyabamanga wa ONU, Antonio Guterres, akaba yahawe urwandiko ko umurwi yashizeho utohoza ku Burundi ukwiye kwugara, aho ni mu gihe Guterres yari yavuze ko ‘umurwi wa ONU utohoza ku Burundi wokwongerwa ikiringo c’umkwaka’ kubera ko ‘uko vyifashe mu Burundi bitaramera neza’.

Umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makaungu, Albert Shingiro, yavuze ko ukuba mu Burundi kw’umurwi wa ONU mu Burundi ari ‘imvo za politike‘ kandi ko bitagikenewe kubera ‘Uburundi butekanye’.

Shingiro akaba yiyamiriza ukuntu umurwi wa ONU ubandanya uba mu Burundi kubera ‘utuma Uburundi bubandanya budurumbanywa bivuye ku bandi bantu bo hanze y’igihugu bafise imvo bi’ ku Burundi.

Shingiro biraboneka ko ariko avuga Ubumwe bwa Buraya canke ibindi bihugu nka leta zunze Ubumwe za Amerika kubera vyama bisaba ko Uburundi bwama ku ntonde za ONU zigwakwo.

Umunyamabanga wa ONU akaba ataco arishura kuri iryo kete yarungikiwe ryagiye ahabona maze risomwa n’ibinyamakuru bitari bike.