Umurwi Ujejwe Kwubahiriza Agateka ka Zina Muntu Muri ONU Wahisemwo Kurungika Abahinga Batatu i Bujumbura.

0

Umurwi ujejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu muri ONU( United Nations Human Rights Council) wafashe ejo ku musi wa kane ingingo yo kurungika abahinga batatu mu Burundi kuza kwirabira uko ibintu vyifashe mu vyukuri. Bari baramutse biga ku cegeranyo giheruka gusohorwa n’abahinga ba ONU ku Burundi.

Kubera umugwi w’ibihugu vya Afrika wari wasohoye ikindi cegeranyo kiza cerekana nyabuna ko abategetsi b’Uburundi bamwe bamwe bagirizwa gukora amabi batorengutswa muri CPI, harabaye ico twokwita ukutumvikana hagati y’abagenzi b’Uburundi n’abansi babwo ni ukuvuga ibihugu bimwe bimwe vya Afrika birongowe na Tunisie bitahuje n’Abanyaburaya n’Abanyamerika kuko abo bobo basaba nyabuna ko amabi yakozwe mu Burundi yoshirwa ahabona hama abagirizwa bagakurikiranwa.

Ico cegeranyo gishasha c’umugwi w’ibihugu vya Afrika kikaba catowe ku majwi 23, amajwi 14 atagitoye hamwe nayandi majwi 9 atagize ico akivugako. Ubumwe bwa Buraya bwobwo bwabonye ko ico kindi cegeranyo kiza « gitandukana n’amatehgeko ngenderwako n’akarangamutima vy’Umugwi ujejwe kwubahiriza agateka ka zina Muntu ».

Uwaserukiye Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya mu kuvuga, Janis Karklins, yamenyesheje ati : « Kurungika umugwi w’abahunga batatu gutohoza amakuru yuko vyifashe mu Burundi ntaco vyovamwo ». Nuwaserukiye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe avuga kimwe nkuko Ishirahmawe ry’Ubumwe Bwa Buraya rivuga . Ku bwa Amerika, ngo ivyo vyose vyerekana ko mu Burundi hakozwe amabi kandi ko abandanya akorwa.

Abo bahinga batatu bakazoba bafise igikorwa co « gukorana na Leta y’Uburundi mu kwegeranya amakuru akwiye, kwihweza ibintu n’ibindi ku bijanye n’ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu maze baheze bashikane ayo makuru ku bajejwe ubutungane mu Burundi kugira bemeze ukuri kwavyo », niko uwaserukiye igihugu ca Tunisie yamenyesheje.

None ubwo Leta y’Uburundi izokwemera ko abo bahinga baza mu Burundi ? Mbe hoho izokorana nabo neza ?Abahinga basohoye ivyegeranyo vya mbere ku Burundi ntibemerewe gushika mu Burundi. Ivyabo bahinga batatu nabo nivyo gutega amaso.