Umukuru w’Igihugu Pierre Nkurunziza Yaraye Atanze Interererano Yiwe Ku Bw’Amatora ya 2020.

0

Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza, ejo ku musi wa mbere itariki 07 Myandagaro 2017, yaratanze intererano yiwe muri banki nkuru y’igihugu BRB, ku bwo kwitegurira amatora ya 2020, maze akaba yatanze intererano y’umuryango wiwe ; ivyo akaba yabikoze bivuye ku vyo wenyene yivugiye kumusi wo kwikukira ko abarundi bakwiye guterera amafaranga kuri compte yugurujwe muri BRB ku bw’amatora ya 2020.

Nkuko ku rubuga rwa Twitter rw’iradiyo Nderagakura isamiranira i Bujumbura rubimeyesha, Pierre Nkurunziza yatanze intererano ingana na 5 000 000 fbu( nk’amadolari ashika 3 000 USD) bwa ntererano yiwe ku bw’amatora ya 2020.

Ibiro bijejwe guhana hana amakuru mu biro vy’umukuru w’igihugu vyamesnyesheje ko mu ntumbero yo kwitegurira amatora ya 2020, umukuru w’igihugu « yatanze akarorero ku gihugu cose » kugira abanyagihugu bose bakore nkuko yakoze.

Kw’itariki 1 Mukakaro 2017, igihe hibukwa imyaka 55 Uburundi bumaze bwikukiye, umukuru ww’igihugu Pierre Nkurunziza yari yahamagariye abanyagihugu bose kugira uruhara mu vyo guterera muvy’amafaranga ku bw’amatora ya 2020, kugira ubwigenge bw’igihugu bubandanye bwubahirizwa igihugu nticame kizera inze.

Ariko rero abatavuga rumwe na Leta bobo ntibabona kumwe « ako karorero » Pierre nkurunziza yatanze, bakavuga ko nyabuna abanyagihugu bakwiye kugarukirwa mu vy’ubutunzi, na rirya udufaranga twose baronse usanga tugaruka muri leta biciye muri za OBR n’ibiciro vy’ibintu vya nkenerwa bibandanya biduzwa ku musi ku musi.

Nk’uko bigaragara, ni icibonekeza ko hamwe abanyagihugu batoterera amatora ya 2020 atacogenda kuko Uburundi busanzwe bufise ubukeme budasanzwe bw’amafaranga y’agaciro( devises). Mbega abanyagihugu bazokwumvira akamo maze batange iyo ntererano naho bamwe bavuga nyabuna ko bari kwicwa na kigoyi ? canke iyo ntererano bizoshika itangwe ku nguvu ? Nivyo gutega amaso tukaraba uko bizogenda. Uko biri kwose, hariho abazoterera abandi ntibaterere bivanye nuko bakiriye iyi mpamagaro ya Pierre Nkurunziza.