Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu busaba abarundi kubandanya imirimo yabo

0

Mw’itangazo umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya SIDA, muganga Thaddée Ndikumana, yasavye abarundi kutagira ubwoba. Akavuga ko uwutowe iyo ngwara adaca yitaba Imana ko ibice birenga 90 kw’ijana bafashwe niyo ngwara bakira.

Muganga Thaddée Ndikumana akavuga ko babagwyi babiri batorwako ingwara ya coronavirus bameze neza ko bataremvye. Arasaba abantu kutinuba ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore vyakiriye abo bagwayi, akavuga ko bashizwe mu kibanza cabo ataho bahurira n’abandi bagwayi. Muganga Thaddée Ndikumana aratera impunga abaganga bariko barakwirikirana abo bagwayi.

Ariko benshi bakabona ko bimwe bise quarantaine vyo kwugarana abavuye hanze y’igihugu bitubahirizwa benshi bakavayo badakwije iyo misi narirya aribo birihira. Ivyo benshi bakabona ko bishobora gutera ingorane ku magara y’abantu.  Kumugwizatunga rero kumwugarana imisi 14 bikaba bisaba kugirisha inama abo bagwiza tunga kugira bavugane ingene bokora mur’uyo mwanya baba bugaranywe.