Uburundi na Soudan du Sud burabazwa igituma budatanga intererano muri EAC

0

Abakozi b’Inama nshingamateka y’umuryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko EAC ntibararonka agahembo kabo ku kwezi kwa 6, abashingamateka bobo bamaze amezi atatu badahembwa. Ivyo bikava ko mu kigega atamahera ariyo kuko hariho intererano z’ibihugu biri muri uyo muryango bidatanga intererano.

Umushingamateka wa EAC akaba afata umushahara ungana 6 408 $ n’ayandi yokubaho angana 14 000 $. Abo bashingamateka bashika 54 bahabwa amadolari 160 iyo bagize inama. Hakaba kandi hari abakozi b’uyo muryango birukanwe mukazi kubera amasezerano y’akazi yaheze. Abo nabo bakaba batasubirijwe bigatuma akazi gahagarara mur’uyo muryango.

 

Abashingamateka b’uyo muryango wa EAC bakaba ishavu rigera imutwe bakaba batoye itegeko ryo gukura mur’uyo muryango ibihugu bibiri arivyo Uburundi na Soudan du Sud, iryo tegeko rikaba ryaciye rijanwa mu nama snhikiranganji yuwo muryango.