Therence NTAHIRAJA ariyamiriza ibivugwa ku mpunzi z’Abarundi bari muri Tanzaniya

0

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko butazi amakuru avugwa ko hari impunzi z’Abarundi ziri mu gihugu ca Tanzaniya zigiye kwirukanwa muri ico gihugu. Therence NTAHIRAJA, umuvugizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko Reta y’Uburundi ata ruhara na rumwe ifise muri iryo yirukanwa rivugwa, kandi ko naho vyoshika bakirukanwa, amasezerano mpuzamakungu araba ivy’impunzi atazoba yubahirijwe.

Kubwa NTAHIRAJA, Reta ya Tanzaniya hamwe n’ishirahamwe mpuzamakungu HCR bagiye hamwe bumvikana ko Abarundi bavyipfuza botahukanwa.

Uwo avugira ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu ashikiriza ati : “Nta bintu vy’ugufata umuntu ku nguvu ngo umutahahane. Nico gituma gushika ubu twebwe amakuru dufise ni ivyo twasezeranye kandi nivyo biriko birakorwa. Hamwe hoba hariho ukwirukana ku nguvu, murazi ko bitajanye n’amategeko mpuzamakungu ajanye n’agateka ka zina muntu.”

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bubishikirije inyuma y’aho abategetsi batandukanye b’igihugu ca Tanzaniya basohoreye amatangazo amenyesha impunzi z’Abarundi ko Reta ya Tanzaniya itagikeneye impunzi z’Abarundi.