Radiyo Isanganiro Iratewe Igitsure N’Ubutegetsi.

0

Abamenyeshamakuru batagira imbibe( RSF) bararajwe ishinga n’irengutswa ry’uwuserukiye Radio Isanganiro mu biganiro, yarengukijwe n’inzego z’igendendereza, ahmwe nuko Leta yisuka cane mu bijanye nugutangaza amakuru kwiyo radio.

Joseph Nsabiyabandi, uwuhagarariye ibiganiro kuri radio Isanganiro, yategerejwe kumara umutaga wose ku mus iwa kane itariki 6/4/2017 mu biro bikuru vy’igendereza vya Bujumbura (SNR). Yabajijwe ku vyerekeye ibivugwa ko yoba akorana n’amaradiyo yabarundi akorera mu Rwanda , Inzamba na Humura.

SNR kandi yamwagiriza kuba atubahiriza itegeko ntarengwa ryo gutangaza amakuru ryiyo Radio hamwe no « kugumura abanyagihugu kugira bagararize », mu gihe SNR itavuze nikiganiro na kimwe caciye kuri Isanganiro cemeza ivyo birego.

Uyo mumenyeshamakuru yarahakanye ivyo birego vyose, akibutsa ko , kuva agenywe ngo aserukire isanganiro mu biganiro muri Gitugutu 2016, ata ngabisho nimwe yari bwaronke ivuye muri CNC(Conseil National De la Communication) yuko yoba yarahengamye canke gutanga amakuru nabi.

Amaze kurekurwa, Umumenyeshamakuru Joseph Nsabiyabandi yaratewe ubwoba ko ashobora guhanwa mu gihe ivyo bintu bitoja mwihumure.

Leta yari yateguye ko izogwanya yivuye inyuma amaradiyo yigenga mu kiganiro n’abanyamakuru ku wa 17 Ntwarante 2017. Umuvugizi wa leta yari yagabishije amaradio yugawe mugabo akabandanya avugira mu gihugu kibanyi.

Igihugu c’Uburundi kikaba kiza mu kibanza ca 156 ku rutonde rwa 2016 rwibihugu mukwubahiriza ubwigenge bw’abamenyeshamakuru, urwo rutonde rugashirwaho n’umugwi w’Abamenyeshamakuru batagira imbibe(Reporters Sans Frontieres).