Pierre Nkurunziza Yatanguje Isekeza Ryo Guhinyanyura Ibwirizwa-Shingiro.

0

Umukuru w’igihugu c’Uburndi, Pierre Nkurunziza yaraye atanguje ku mugaragaro mu ntara ya Gitega ibikorwa vyo guhinyanyura Ibwirizwa shingiro, ibishobora gutuma ibiringo vyiwe vyo gutwara vyiyongera, naho abo batavuga rumwe babandanya bagabisha ko ivyo bishobora gucira inzira ayandi mabi muri kazoza.

Ari muri Komine Bugendana mu ntara ya Gitega, Pierre Nkurunziza yabwiye abari bitavye ivyo birori gutoro ku buryo ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa mu matora yimirije aho abanyagihugu bazohabwa ijambo bakavuga aho bahagaze kuri iryo bwiriza shingiro. Muri iryo bwiririzwa nshingiro rishasha, harimwo ingingo yahinduwe y’ibirimgo vy’umukuru w’igihugu vyavuye ku myaka itanu bishirwa ku myaka indwi.

Itariki nyezina y’ako kamarampaka ko gutora ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa ikaba itarashingwa neza , ariko bikaba vyitezwe ko ari mu ntango z’umwaka uza.

Abatavuga rumwe na leta bakaba bama basemerera bavuga ko ukugereageza guhinyanyura ibwirizwa shingiro bishobora gutuma haba izindi ntureka n’izari zisanzwe zihari zitarahera. Ukwo guhinyarura ibwirizwa shingiro ari nka hamwe kwokwemezwa, benshi biyumvira ko Pierre Nkurunziza yoca aguma atwara iyindi myaka 14 gushika mu mwaka wa 2034.