Human Rights Watch Isaba Irekurwa Rya Nestor Nibitanga

0

Uwitwa nestor Nibitanga wo mu ntara ya Gitega, yahora akorera muri APRODH arafunzwe kuva ku wa 21 Munyonyo 2017, yagirizwa ‘gushaka guhungabanya umutekano w’igihugu’. Ishirahamwe Human Rights Watch rikaba ryamenyesheje uyu musi ko uwo aharanira agateka ka zina muntu yorekurwa vyihuta n’abategetsi b’Uburundi, canke bavuge icaha kiboneka yagirizwa.

Nibitanga Nestora yahagaritswe iwe I Muhira I Gitega maze aca ajanwa mu biro bikuru vy’igendereza ry’Uburundi( Service national de renseignement, SNR) mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe Human Rights Watch hamwe n’ayandi mashirahamwe akaba amaze gukora amatohoza atari make ku bijanye n’abafungiwe muri SNR.

Abahora bafungiwe muri SNR biganiye Ishirahamwe Human Rights Watch ko bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko bongera barahohoterwa. Biganiye Human Rights Watch ko abatavuga rumwe na leta bakubitishwa inyundo hamwe n’ibindi vyuma, bakaboheshwa ivyuma amaguru yabo, bagashongesherezwako ibi plastiques, bakabohwa imigozi ku bihimba vy’irondoka, hamwe no guturizwa umuyagankuba.

Nibitanga Nestor( kw’ifoto) akaba yafashwe ata vyagirizo canke ngo abonane n’umuryango, mbere n’uwumuburanira gusika itariki 4 Kigarama 2017. Akaba yaciye yimurirwa mu gasho ko mu Rumonge, mu bumanuko bushira uburengero bw’Uburundi aho gushika n’ubu afungiwe.

Ida Sawyer, atwara akarere ko muri Africa yo hagati mw’ishirahamwe Human Rights Watch yamenyesheje ati: “Uguhagarikwa kwa Nibitanga ni kumwe mu mu migambi yo kunumya abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n’abamenyesha makuru mu Burundi….mu gihe benshi mu baharanira agateka ka zina muntu n’abamenyeshamakuru bahunze igihugu, uguhagarikwa kwa Nibitanga gutanga ubutumwa ku bari basigaye mu gihugu ko babangamiwe”.

Ida Sawyer akaba yabandanije amenyesha ko ‘ibihugu bikorana n’Uburundi mu makungu bikwiye kubandanya bihata leta y’Uburundi kureka abamenyesha makuru hamwe n’abaharanira agateka ka zina muntu bagakora mu mwidegemvyo ntangere, hama iyo Leta igahagarika ugufunga abantu ataco bagirizwa hamwe no ku bahohotera’.