ONU ivuga ko iyirukanwa ry’abaserukira OMS mu Burundi ‘ritumvikana’

0

Ishirahamwe Mpuzamakungu, ONU, rivuga ko iyirukanwa ry’abaserukira OMS mu Burundi ‘ritumvikana’ muri iki gihe hegereje amatora mu gihugu c’Uburundi kandi hari ikiza ca COVID-19 ciganje mwisi.

Naho leta y’Uburundi itamenyesheje impamvu uwuserukira Ishirahamwe ryitaho amagara y’Abantu mw’isi, OMS, yirukanwa, biraboneka ko habaye ukutabona ibintu kumwe hagati ya OMS mu Burundi hamwe na leta y’Uburundi.

Amakuru ashirwa ahabona ariko ataremezwa na leta y’Uburundi avuga ko ibiro vyaa OMS mu Burundi vyariko vyemeza leta ko yokwemanga ko hari Abarundi batari bake bariko bicwa na Coronavirus naho leta yoyo yabandanije ibihakana.

Ariko hari izindi nkuru zishikirizwa nabategesti bamwe ariko leta y’Uburundi itaremeza gushika iyi saha ko abaserukira OMS birukanywe mu Burundi kubera gukoresha nabi uburyo Ishirahmwe OMS ibaha mu gufasha kurwanya ingwara zibiza mu Burundi harimwo na COVID-19.

Uko biri kwose, abarundi barafise ubwoba bwinshi ko hoba himirije kwugaranirwa mu mazu inyuma y’amatora ya 2020 nko hagati mu kwezi kwa gatandatu kubera ko hari ubwoba bw’uko Abarundi batari bake bashobora kuba abaranduye ikiza ca Coronavirus kubera imyiyamazo yakozwe kandi amakungu asemerera ko hobaho ukureka kwegerana kw’abantu.

Mu Burundi abamaze gutorwako umugera wa Coronavirus bashika ku 27 hamwe n’abarenga ku 500 bamaze gupimwa mu gihugu c’Uburundi. Amakuungu akavuga ko abo ari bake cane bamaze gupimwa umugera wa Covid-19.