OLUCOME Ntishigikiye Ko Ibwirizwa Shingiro Rihinyanyurwa.

0

Ishirahamwe rijejwe kurwanya Ukunyuruzwa n’ugusesagura amatungo ya Leta OLUCOME rirongowe na Gabriel Rufyiri, ryandikiye ikete Abahuza mu Biganiro bihuza Abarundi, Benjamin Mkapa na Yoweri Kaguta Museveni ko iryo Shirahamwe ridashigikiye na gato ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa.

Mu biri muri iryo kete, OLUCOME itangura kumenyesha Benjamin Mkapa ko leta y’Uburundi iriko irategura guhinyanyura ibwirizwa shingiro kandi ibiganiro bihuza Abarundi kandi bibera hanze bitarahera. OLUCOME ica igaruka ku kibazo c’Ubukene bwugarije abanyagihugu aho idolari rimwe ry’Abanyamerika ryagurwa amarundi 1700 imbere ya 2015, ariko ubu rikaba rigurwa amarundi 2880, maze agasaba umuhuza ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo iryo hinyanyura ribe rirabangirwa maze habanze hatorwe umuti nyamakuru w’ingorane zihanze uburundi.

Mu gihe na Benjamin Mkapa adashigikiye umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro, OLUCOME ibona ko kwirengagiza amasezerano y’ I Arusha ari nko gusubiza inyuma Uburundi mu myaka y’imbere yo kwikukira. Mwiryo hinyanyura ry’Ibwiriza Shingiro, harategekanijwe ko ibiringo vy’umukuru w’igihugu bizoza biramara imyaka indwi indwi.

Bikanagaragara ko umukuru w’igihugu ahari ubu ashobora kwitoza mu mwaka wa 2020 maze akabandanya atwara gushika mu mwaka wa 2034. Ibi vyose OLUCOME ibona ko vyobandanya biteza amarushwa Abanyagihugu b’Abarundi, maze OLUCIME igasaba Umuhuza ko yokwumvisha Leta y’Uburundi kubangira kuri uyo mugambi wo guhinyanyura Ibwiriza Shingiro.