OLUCOME :Amafaranga ava mu gikorwa co kugarukana amahoro mu bindi bihugu ntaboneka iyo aja.

0

Ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire hamwe n’abasesagura amatungo ya Reta OLUCOME rimenyesha ko mu matohoza ryakoze ko reta idashobora gutunganya imigambi yayo ikoresheje uburyo buvuye mu gihugu hagati.

Muri OLUCOME bavuga ko mu nteguro y’amafaranga reta itegekanya gukoresha uyu mwaka wa 2018,ibitigiri vy’ayo mafarnga vyerekana ko ata mugambi numwe ujanye no kwinjiza uzobaho atari ugukoresha ayo mafaranga gusa.

Nk’uko biri mw’itangazo iryo shirahamwe ryashize ahabona ,rishikiriza ko sentare ijejwe kubahiriza ubutunzi bw’igihugu yerekana yuko amafaranga ava mu gikowa kijanye no kugarukana amahoro mu bindi bihugu gikorwa n’inzego zijejwe umutekano z’igihugu c’Uburundi atigera aboneka mu gikorwa c’integuro y’amafaranga buri mwaka Reta itegekanya gukoresha.

Abakwirikiranira hafi ivy’ubutunzi bw’igihugu c’Uburundi baribaza iyo ubwo buryo buva mu bikorwa vyo kugarukana amahoro iyo aja kuko atigera aja mu nteguro yayo reta yama itegekanya gukoresha.

None ayo mafaranga yoba ajahe ?

Mu bakunze gukwirikirana hafi abavuye murivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye bakubwira ko abasirikare canke abaporisi baba bagiye murico gikorwa iyo bagarutse bubaka amazu meza kuko baronka agahembo kisununuye,none uburyo buba bwinjiye muri reta buvuye murivyo bikorwa ,buca bukora iki ? nico kibazo nubu kitararonka inyishu.