Ntibantunganya : « Nta mpari ku kiringo ca gatatu zohabaye iyaba iragi rya NTARYAMIRA ryubahirizwa »

0

Sylvestre Ntibantunganya, yahoze arongoye Uburundi, akaba n’umwe mu bagendanye n’umuhisi Sipiriyano Ntaryamira, amenyesha ko ijambo uwo mukuru w’igihugu yashikirije umunsi yimikwa mu mabanga y’umukuru w’igihugu rigifise akanovera no muri kino gihe, mbere risa nirituma agatoke abarundi.

Sylvestre Ntibantunganya yibutsa ko mw’ijambo NTARYAMIRA yashikirije yagarutse kuri « Discipline », bisigura kwubaha amategeko mu kuyakurikiza ku neza ya bose, kuva ku mukuru gushika ku muto.

Sylvestre Ntibantunganya abandanya avuga ko iyaba iragi rya Ntaryamira ryarubahirijwe ,impari ziriho muri kino gihe, ku gusubira kwitoza mu kiringo ca gatatu kwa Petero NKRUNZIZA zitari kubaho, kuko amategeko yari kuba yubahirijwe, hamwe n’amasezerano avuga ko ata mukuru w’igihugu arenza ibiringo bibiri ku burongozi.

ntiba

Ntibantunganya Sylvestre aratanga utundi turorero twerekana ko iragi rya Ntaryamira ritariko rirubahirizwa, aha akavuga nko mu mashure abana bigurisha kugira baronke amanota, mu bacuruzi abagenda kurondera amasoko batanze igiturire muri Reta aho gutanga amakori, abamenyeshamakuru basunikwa n’ivya poritike bagashikiriza amakuru badafitiye ivyemezo. Aratanga kandi akarorero ko mu mashengero ahibonekeza abapfa uburongozi, abasitanteri bima indangamuntu abanyagihugu kuko badasangiye umugambwe, hamwe n’ibindi.

Kubwa Leonce Ngendakumana, umukuru w’umugambwe SAHWANYA FRODEBU usanzwe ariwo wavamwo Sipiriyano Ntaryamira, akaba kandi n’umwe mubagendanye nawe, asaba Abarundi muri rusangi hamwe n’abatwara ko bogumya iragi rya Ntaryamira rishira imbere « discipline » muri vyose. Leonce Ngendakumana abwira abatwara Uburundi ko bobandanya amatohoza kugira ukuri ku rupfu rwa Sipiriyano Ntaryamira kumenyekane, akavuga ko urwo rupfu rurimwo igipfungu cinshi.