Mkapa Ntashimishwa Nuko Leta Y’Uburundi Ikwega Amaguru Mu Biganiro.

0

Mu Rwandiko rwo mw’ibanga Umuhuza Mu biganiro bihuza vy’Abaruindi Benjamin Mkapa yashikirije abakuru b’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko, aridogera leta y’Uburundi ko itabigiramwo uruhara bimwe bishitse. Igihe haba Inama Nkuru ya 18 ya EAC yabaye muri Rusama 2017 turangije, Benjamin Mkapa akaba yari yagirije Umunyamabanga Mukuru wa EAC, muri kino gihe akaba ari umurundi Liberat Mpfumukeko, ko ariwe ariwe ari inyuma y’ibijanye no gutanga amakuru adakenewe y’ibiganiro bihuza abarundi.

Ibiganiro bihuza abarundi bisa nivyavpfuye haraheze amezi atari make, aho ni mu gihe Umuhuza Benjamin Mkapa agerageza uko ashoboye kwose akayaga n’impande zose zegwa nico kibazo. Mbere ubu Mkapa akaba atacizerwa cane n’abatavuga rumwe na Leta, cane cane abadaharanira inyungu za Politike ariko batashigikiye ikindi kiringo ca Pierre Nkurunziza.

Benjamin Mkapa, Umuhuza mu Biganiro vy’Abarundi

Kuva aho aherewe kuba Umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi, mkapa ntarashobora guhuza abatavuga rumwe na Leta hamwe na Leta y’Uburundi ku meza imwe hama ngo habe ibiganiro. Leta y’Uburundi yoyo ikaba ibandanya ishimika ko ibiganiro vyoza birabera mu burundi aho kubera hanze y’Uburundi.

Bitandukanye n’ivyo Leta y’uburundi, abatavuga rumwe na Leta bobo bavuga ko hakiri umutekano muke, ugusinzikariza ubuzima abantu, uguhagarikwa hamwe n’ayandi mabi ahungabanya agateka ka zina muntu.

Mkapa arabandanya amenyesha ko ibiganiro bigeze aho umwansi ashaka mu gihe ingingo zishoboka kugira hahindurwe Ibwirizwa Shingiro zozo zigeze kure. Umugwi ujejwe guhinyanyura ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi waramaze gushirwaho n’umukuru w’Igihugu Pierre Nkurunziza.

Kugira iyo nzira idashika Uburundi buriwo, Mkapa asaba abategetsi barongoye Uburundi gukuraho imitahe mpuzamakungu ihagarika abatavuga rumwe na Leta bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya Politike bari mu buhungiro. Akaba asaba kandi ko imbohe za Politike zorekurwa kugira bicire inzira nziza ibiganiro bidakumira.