Leta y’Uburundi imenyesha ko izokwitwarira abo bose ‘bayivuga ukutari kwo’.

0

Uburundi bwagirizwa na ONU gukora amabi y’agahomerabunwa, buriko burahangana na ONU nyene bumenyesha ko bushobora kuva muri wa Murwi wa ONU ujejwe agateka ka zina muntu hamwe no gukurikirana mu butungane uwo wese aza avuga Uburundi uko yishakiye.

Renovat Tabu, umuserukizi w’Uburundi i Geneve, yamenyesheje ati: “Uburundi burafise ubushobozi bwo kurengutsa mu butungane uwo muntu uwo ariwe wese afata ingendo yo gutyoza Uburundi, mbere naho yoba ari uwo mu bagize umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi”.

Naho leta y’Uburundi ivuga ayo majambo yo kwerekana aho ihagaze, abagize uwo murwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi bariyamirije iyo mvugo ya Leta y’Uburundi, maze bamenyesha ko bafise ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa n’ubutungane ku mvugo zitwa ngo nizo gutyoza Uburundi.

Abo bagize uwo murwi wa ONU kandi ukora amatohoza bamenyesheje ko ‘Uburundi kuva mu murwi wa ONU ujejwe agateka ka zina muntu( UN Human Rights Council) ataco vyomara kinini, kandi ko bitotuma Uburundi bureka gutohozwa’.

Abakora amatohoza batatu biyamirijwe na leta y’i Bujumbura bakaba bakenguruka umubonano wabaye hagati y’intumwa za leta y’Uburundi na Bachelet, maze zimenyesha ko zizigiye ko Leta ya Bujumbura igiye gukorana neza na ONU mu matohoza ku mabi yoba yarakozwe.